close
Share with your friends

KPMG report examines key trends for the year ahead

Press release: Emerging Trends in Infrastructure 2018

รายงาน Emerging Trends in Infrastructure 2018 ฉบับล่าสุดของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินการ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

1000

Related content

เคพีเอ็มจี เผยแนวโน้มการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 – โครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ความมุ่งมั่นและความต้องการของรัฐบาลต่าง ๆ ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยทางสังคม การเงินและการเมืองเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สามารถยับยั้ง หรือชะลอการดำเนินการและการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ รายงาน Emerging Trends in Infrastructure 2018 ฉบับล่าสุดของเคพีเอ็มจี อินเตอร เนชั่นแนล สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินการ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

 

รายงานฉบับนี้เน้นย้ำถึงความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคมในปัจจุบัน ที่อาจนำไปสู่การชะลอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมเผยถึงโอกาสด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย

 

 “การเปลี่ยนแปลง ความวุ่นวายและความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา อาจทำให้หลายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้ ฐานทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตซบเซา” ริชาร์ด เธรลฟอลล์ ประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และยิ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การเชื่อมต่อและการเดินทางระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเมืองท้องถิ่นได้เช่นกัน”

 

“ประเทศที่มีวิสัยทัศน์และการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นควรค้นหาหนทางที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาด้านความขัดแย้งไปให้ได้” สตีเฟน บีตตี้ ประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา กล่าว “เป้าหมายและมุมมองระยะยาวจะช่วยรองรับและค้นหาแนวทางที่เป็นจุดสมดุลระหว่างความต้องการและผลประโยชน์ที่จะได้รับประเทศที่เต็มไปด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเติบโต มักจะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด”

 

ยิ่งไปกว่านั้น  รายงานฉบับดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศ พร้อมเผยว่า การดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะนับเป็นเรื่องยากมากขึ้นในปัจจุบัน และจากปัญหามากมายในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญในเชิงรุกต่อความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานมากยิ่งขึ้น เบื้องหลังแรงกดดันทางการแข่งขัน รายงานฉบับนี้ยังคาดการณ์ว่า การอภิปรายที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในทุกรูปแบบ จะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ใช้และนักวางแผนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักลงทุนและผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย

 

 “ในปัจจุบัน มุมมองด้านความยั่งยืนยังไม่มีการพูดถึงในวงกว้าง"จูเลียน เวลล่า หัวหน้าดูแลรับผิดชอบฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิก กล่าว "ตามสัญชาตญาณคนส่วนใหญ่ มักคิดถึงความยั่งยืนในแง่ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแง่ที สำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน แต่เรื่องความยั่งยืนยังเป็นแนวคิดที่กว้างมาก และครอบคลุมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสร้างความกดดันให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจและนักวางแผนมากขึ้น”

 

"ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศและการเชื่อมต่อระหว่า เมืองและกับประเทศอื่น ๆ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับการขนส่งและเศรษฐกิจแต่ยังช่วยเพิ่ ประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการใหญ่ ๆ ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อาทิ รถไ ความเร็วสูงเส้นทางจากตะวันออกเฉียงเหนือสู่กรุงเทพมหานคร  เส้นทางจากจากเหนือสู่ใต้ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ใ ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) อาทิเช่น โครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนานาชาติ เป็นต้น จะช่วยยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”  นายธเนศ เกษมศานติ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าดูแลรับผิดชอ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว "ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อาจไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากรและเศรษฐกิจสังคมเสมอไป ปัจจุบันนี้เรายังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่  50 ถึง 100 ปี ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของวันนี้ แต่ไม่ใช่สำหรับอนาคต ดังนั้นนักวางแผน นักพัฒนา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรออกแบบโครงกา โครงสร้างพื้นฐานให้มีแนวทางที่ยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้"

 

รายงาน Emerging Trends in Infrastructure 2018 ระบุประเด็นและปัญหาที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอาจทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน... หรืออาจทำให้โมเดลการวางแผนในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องล้าสมัย รูปแบบการกำหนดราคาและการระดมทุนใหม่ ๆ อาจทำให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่... หรืออาจจุดประเด็นเรื่องความไม เท่าเทียมกันทางการเงินและสังคมขึ้นมา

9 เทรนด์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุในรายงาน

—   การเผชิญของแรงกดดันทางการแข่งขัน

—   นักวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานเริ่มตระหนักถึงความยืดหยุ่น

—   การจุดประเด็นความยั่งยืนในทุกรูปแบบ

—   การเพ่งเล็งตรวจสอบความคืบหน้าในการพัฒนา

—   ความสำคัญของความปลอดภัย

—   การทำความเข้าใจระหว่างผู้จ่ายเงินหรือให้ทุนและผู้รับผลประโยชน์

—   รูปแบบการกำหนดราคาที่ครบวงจร

—   ประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น

—   การรวมกันอีกครั้งของประเภททรัพย์สินทางเลือก

รายงาน Emerging Trends in Infrastructure 2018 เผยเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่ง รวมถึงประเด็นที่มีการพูดคุยและมีแนวโน้มที่จะมาปรับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

เกี่ยวกับรายงาน Emerging Trends in Infrastructure 2018

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ทีมฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตามเทรนด์ทีเป็นประเด็นสำคัญในความคิดของพวกเขา และมีผลต่อโลกของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ทีมฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลเชิงลึกในรายงานนี้จะไม่เพียงเน้นย้ำประเด็นสำคัญ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อวงการโครงสร้างพื้นฐานในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานได้ในอนาคต

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจีอินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 200,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล (KPMG International)  ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจีอินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,700คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034, 081 487 1281  
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

แพรวพรรณ หลวงไผ่พล
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2141, 081 499 8499
อีเมล: praewpan@kpmg.co.th

© 2020 KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal