เคพีเอ็มจีเผยรายได้ปี 2560 รวม 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ - KPMG Thailand
close
Share with your friends

เคพีเอ็มจี เผยรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

เคพีเอ็มจีเผยรายได้ปี 2560 รวม 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ

มุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการบริการที่สร้างสรรค์ พร้อมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิ่มอัตราการจ้างงาน

1000

Related content

 • เคพีเอ็มจี ประกาศรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้รวมของเคพีเอ็มจีประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น 5% (อ้างอิงจากสกุลเงินท้องถิ่น)  ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจการสอบบัญชี ภาษีและการบริการให้คำปรึกษา 
 • เคพีเอ็มจี มีผลประกอบการที่โดดเด่นในทุกภูมิภาค คือทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก (ASPAC) และในตลาด EMA ซึ่งครอบคลุมทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • ในปี 2560 เคพีเอ็มจี ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการระยะยาวหลายปี ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์การบริการและโซลูชั่นใหม่ๆ
 • เคพีเอ็มจี ว่าจ้างบัณฑิตจบใหม่และบุคคลกรระดับเจ้าหน้าที่ (Entry Level) กว่า 37,000 คน ส่งผลให้เคพีเอ็มจี มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 197,263 คน ซึ่งเป็นอัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเคพีเอ็มจี
 • เคพีเอ็มจี ประสบความสำเร็จในด้านการสร้างความเสมอภาคทางเพศภายในองค์กร ตั้งแต่การจ้างบุคลากรใหม่และการแต่งตั้งกรรมการบริหารหญิง ที่เพิ่มขึ้นถึง 28% ในบริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจี ใน 10 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก

 

กรุงลอนดอน, 15 ธันวาคม 2560 – เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 (FY17) รวม 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งงบการเงินประจำปีงบประมาณล่าสุดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เติบโตเพิ่มขึ้น 5% (อ้างอิงจากสกุลเงินท้องถิ่น) จากปีงบประมาณ 2559 (FY16)

 

 “เคพีเอ็มจี เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในธุรกิจการสอบบัญชี ภาษีและการบริการให้คำปรึกษา ในด้านเทคโนโลยีและการบริการที่สร้างสรรค์ ซึ่งลูกค้ากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ตัวอย่างเช่น เคพีเอ็มจี เดินหน้าขึ้นเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การวิเคราะห์ข้อมูล (D&A) และการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจระดับโลก เพื่อยกระดับขีดความสามารถของลูกค้าในมิติดังกล่าว” บิลล์ โทมัส ประธาน เคพีเอ็มจี  อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

 

“เรามุ่งมั่นดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ และเน้นการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าและตลาดทุน โดยการสัมมนา The Value of Audit and Responsible Tax ที่จัดขึ้นทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทรงพลังของเคพีเอ็มจีในการนำผู้มีส่วนได้เสียมา เพื่อมาถกประเด็นในเรื่องความท้าทายและโอกาสที่ซับซ้อนต่างๆ ในสายอาชีพของเรา”

 

เคพีเอ็มจีเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทั้ง 3 ตลาดดังนี้

 • รายได้รวมของเคพีเอ็มจีในทวีปอเมริกาเพิ่มขึ้นที่ 4.4% โดยธุรกิจภาษีโต 6.7%
 • ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยรายได้ที่สูงขึ้นถึง 8.1% โดยธุรกิจการบริการให้คำปรึกษาโตขึ้นถึง 15%
 • รายได้ของเคพีเอ็มจีในตลาด EMA ในยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งประเทศอินเดีย โต 4% 

ลงทุนเพื่อความสำเร็จในอนาคต

“เคพีเอ็มจี ต่อยอดโครงการลงทุนระยะยาวหลายปี (Multi-Year Global Investment Program) ในปี 2560 เคพีเอ็มจี ลงทุนมากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการใหม่ การสร้างพันธมิตรและการซื้อกิจการ โดยเน้นการวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล (D&A) ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีและการสอบบัญชี  ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินงานของเคพีเอ็มจี” บิลล์ โทมัส กล่าว “เฉกเช่นเดียวกันกับลูกค้าของเคพีเอ็มจีทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม”

การเติบโตในธุรกิจการสอบบัญชี ภาษีและการบริการให้คำปรึกษา

การสอบบัญชี

รายได้รวมของธุรกิจการสอบบัญชีโตขึ้น 3.1% อยู่ที่ 1.039 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการเติบโตในปี 2559 ที่มีอัตราการเติบโต 4.5% 

 

บริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับลูกค้ารายใหญ่หลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทวีปยุโรป เพราะการปฏิรูปการสอบบัญชีในสหภาพยุโรปที่ดำเนินมาเป็นปีที่สองนั้นได้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

 

“เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชี โดยการยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานของเคพีเอ็มจี  ผ่านนวัตกรรมและการลงทุนใน KPMG Clara ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประสานงานอัจฉริยะ รวมทั้งผ่านระบบการทำงานและบุคลากรของเรา เคพีเอ็มจียังเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ด้วยเม็ดเงินมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการการลงทุนระยะยาว ขณะนี้แพลตฟอร์มประสานงานอัจฉริยะ KPMG Clara ของเราสามารถทำงานอย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ในงานให้กับผู้สอบบัญชีของเรา และยังสามารถรวมเอาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (D&A) และเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาอยู่ในอินเตอร์เฟซหนึ่งเดียว เพื่อรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ทีมผู้สอบบัญชีของเคพีเอ็มจีพบระหว่างงานสอบบัญชีให้แก่ลูกค้าแบบเรียลไทม์ เราเดินหน้าทำงานร่วมกันระหว่างไมโครซอฟท์ เพื่อนำ KPMG Clara ในตลาดที่ได้รับการคัดเลือก ไปสู่ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการสอบบัญชี” บิลล์ โอ มารา ประธาน, การสอบบัญชี เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

 

ภาษี

รายได้รวมของการบริการด้านภาษีเพิ่มขึ้น 5.9% ในปีที่ผ่านมา เป็น 5.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจากการให้บริการด้านการปฏิบัติตามหลักภาษี รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการในทั้งสามภูมิภาค

 

“จากเดิมที่ภาษีเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันภาษีถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร ในขณะเดียวกัน การจัดการภาษีเองมีบริบทที่เปลี่ยนไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล (D&A) ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในทางภาษีในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร เมื่อข้อกำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความซับซ้อนขึ้น จึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับภาษีในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น ภาษีทางอ้อม การย้ายถิ่นฐานและห่วงโซ่อุปทาน และนี่เป็นสิ่งที่เคพีเอ็มจี พร้อมให้บริการ” เจน แมคคอร์มิค ประธาน, ภาษี เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

 

การบริการให้คำปรึกษา

รายได้รวมจากการบริการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น 6.0% เป็น 1.018 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งการวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์เพื่อการเติบโต โดยการลงทุนในด้านโซลูชั่นช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้เป็นตัวเลขสองหลักในการบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ไซเบอร์ (Cyber) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดที่ธุรกิจการบริการให้คำปรึกษาโตสูงถึง 15% ด้วยการเติบโตในอัตราเลขสองหลักในบริษัทสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่ง รวมทั้งการเติบโตที่โดดเด่นถึง 29% ในประเทศจีน

 

“ปัจจุบันคำปรึกษาด้านธุรกิจมักเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่างๆ โปรเจคส่วนใหญ่จะเริ่มจากการพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจที่กำลังเผชิญ และนำไปสู่โซลูชั่นใหม่ทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากความเชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรม ความสามารถของเทคโนโลยีและเครือข่ายพันธมิตร เรามีความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการพัฒนาและส่งมอบโซลูชั่นสู่ตลาด ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา” มาร์ค เอ กู๊ดเบิร์น ประธาน, ที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

เสริมทัพความแข็งแกร่ง ด้วยทีมบุคลากรมากความสามารถ

ในปีงบประมาณ 2560 เคพีเอ็มจี ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของบุคลากรมากความสามารถ ทำให้ตัวเลขบุคลากรของเคพีเอ็มจีทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 4% มีจำนวนรวมอยู่ที่ 197,263 คน ซึ่งเป็นอัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเคพีเอ็มจี และมีบัณฑิตจบใหม่และบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ (Entry Level) กว่า 37,000 คน เข้าร่วมงานกับเคพีเอ็มจี ทั้งนี้ เราได้แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่กว่า 450 คน ในบริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งทั่วโลก และมีการว่าจ้างกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์เข้าร่วมงานกับเรากว่า 250 คนทั่วโลก 

 

ความหลากหลายทางเพศในระดับผู้บริหารมีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยใน 10 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารครั้งล่าสุดที่เป็นเพศหญิงกว่า 28% และในปัจจุบันเครือข่ายเคพีเอ็มจีทั่วโลกมีอัตราบุคลากรหญิงทั้งหมด 47%

 

เคพีเอ็มจี ลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล  ตัวอย่างเช่น เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เคพีเอ็มจี ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น เคพีเอ็มจี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อช่วยให้ความรู้และมอบโอกาสให้กับบุคลากรทางบัญชีในอนาคต พร้อมพัฒนาหลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาโททางการบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานของนักบัญชี

 

“วัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายของเคพีเอ็มจีทำให้มีการจ้างงานบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์และความคิดที่หลากหลาย ซึ่งตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราส่งเสริมให้บุคลากรของเราคิดต่าง และสนับสนุนให้เขาเป็นตัวของตัวเอง รวมถึงเคารพผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่เรายึดมั่น” ซูซาน แฟริเออร์ ประธาน ฝ่ายบุคคล การดำเนินการและวัฒนธรรม เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

 

บริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีทั่วโลกได้มีการนำความเชื่อเหล่านี้มาปรับใช้จริง โดยมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงานต่างๆ ในองค์กร เช่นกลุ่ม Women Corporate Directors ซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกคณะกรรมการบริหารหญิงที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานเคพีเอ็มจีที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 

เคพีเอ็มจี ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนความหลากหลายในการทำงานจากหลากหลายองค์กร ได้แก่

 • เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยกย่องในการจัดอันดับองค์กรที่มีความเอกภาพในความหลากหลายของ DiversityInc Top 50 Companies for Diversity 2017 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย National Gay & Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC) และ National Business Inclusion Consortium (NBIC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Business in the Community (BITC) ประกาศให้เคพีเอ็มจี สหราชอณาจักร เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดในการให้โอกาสบุคคลทุกเชื้อชาติ พร้อมมอบรางวัลความเสมอภาคในที่ทำงานในประเภทการจ้างงาน (Workplace Equality Award for Recruitment) ในสหราชอณาจักร
 • คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวที Queen’s Award for Enterprise 2017 ในประเภทโอกาสการเลื่อนตำแหน่ง (Promoting Opportunity) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก จากผลงานการเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) ในสหราชอณาจักร
 • ติดอันดับ 50 องค์กรที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงจากนิตยาสารไทม์ (Times) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7
 • คว้ารางวัล Silver Tier ในปี 2017 และรางวัล Bronze Tier ในปี 2016 ในการจัดอันดับ Australian Workplace Equality Index จากการสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศออสเตรเลีย
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพจากการจัดอันดับของ Canada’s Best Diversity Employers 2017 ในประเทศแคนาดา
 • ได้รับรางวัล Life At Work Awards Honouree ในปี 2016/17 จากกลยุทธ์ความมีเอกภาพในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (I&D) ในประเทศมาเลเซีย

พันธกิจด้านบุคลากร

เคพีเอ็มจีประกาศยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรในองค์กร (Corporate Citizenship Strategy) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและผสมผสานคุณค่าและเป้าหมายของเคพีเอ็มจี บริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อจุดประกายความเชื่อมมั่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ในเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา เครือข่ายและบุคลากรเคพีเอ็มจีเข้าช่วยเหลือและลงทุนในชุมชนท้องถิ่นด้วยงบประมาณทั้งหมดกว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบุคลากรเคพีเอ็มจีใช้เวลากว่า 500,000 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการใช้เวลาเพื่อสังคมกว่า 100,000 ชั่วโมง ในการให้บริการทางวิชาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

บริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีทั่วโลกเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนถึงปัจจุบัน เคพีเอ็มจี มอบหนังสือไปกว่า 3 ล้านเล่มทั่วโลก ผ่านโครงการ KPMG’s Family for Literacy (KFFL) และเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Junior Achievement, Enactus, One Young World and WE Charity และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

 

ไฮไลท์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • บริษัทสมาชิกของเคพีเอ็มจีให้บริการกว่า 84% ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 แห่ง จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) 
 • เคพีเอ็มจี ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอาทิ ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ออราเคิล เพื่อสร้างสรรค์การให้บริการด้วยเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าทั่วโลก
 • เคพีเอ็มจีได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของข้อมูล จากการจัดอันดับ The Forrester Wave™: Information Security Consulting Services ในไตรมาสที่สามประจำปี 2560” 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

รายได้รวมของบริษัทสมาชิกเคพีเอ็มจีแบ่งตามภูมิภาค (หน่วยเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ภูมิภาค ปัจจุบัน ก่อนหน้า การเติบโตท้องถิ่น (%) การเติบโตเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ (%)
อเมริกา 10.48 10.02 4.4% 4.6%
เอชียแปซิฟิก 4.42 4.06 8.1% 8.9%
ตลาด EMA ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา 11.50 11.34 4.0% 1.4%
รวม 26.40
25.42 4.8% 3.9%

 

ธุรกิจ
ปัจจุบัน ก่อนหน้า การเติบโตท้องถิ่น (%) การเติบโตเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ (%)
การสอบบัญชี 10.39 10.12 3.1% 2.7%
ภาษี 5.83 5.56 5.9% 4.9%
การบริการให้คำปรึกษา 10.18 9.74 6.0% 4.5%
รวม 26.40 25.42 4.8% 3.9%

 

เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เผยรายงานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

รายงานภาพรวมประจำปีของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล (KPMG International Annual Review)
รายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเคพีเอ็มจีในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรเคพีเอ็มจี และความมุ่งมั่นที่เน้นการทำงานที่เปี่ยมคุณภาพและความซื่อสัตย์

 

รายงานความโปร่งใส่ของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล (KPMG International Transparency Report)
รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดเกี่ยวกันแนวทางการยกระดับคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งสะท้อนให้เห็นความแน่วแน่ของเครือข่ายเคพีเอ็มจีในการยึดมั่นคุณภาพการสอบบัญชี ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กร

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 197,263 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล โคออเปอเรทีฟ (KPMG International) เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

 

ข้อมูลทางกรเงินรวบรวมมาจากการให้บริการทางวิชาชีพแก่ลูกค้าของบริษัทสมาชิกเคพีเอ็มจี ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ของลูกค้า

 

จำนวนบุคลากรคำนวณจากพนักงานที่ทำงานเต็มเวลา และเป็นตัวเลขเฉลี่ยของปีงบประมาณ 2560

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

 

แพรวพรรณ หลวงไผ่พล
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2141
อีเมล: praewpan@kpmg.co.th

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

Request for proposal