Regionálne korene a nadnárodná štruktúra – to je typický obraz dnešných rodinných podnikov. Či už sa sídlo spoločnosti nachádza v Slovenskej republike či v cudzine, obchodná činnosť spoločnosti vyžaduje vždy rýchle rozhodnutia.

Ak si želáte informácie o tom, ako môžeme pomôcť vašej firme alebo si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

 

S čím vieme pomôcť

Naši kvalifikovaní odborníci poskytujúci služby v oblasti auditu, daní, riadenia rizík, zvyšovania efektivity a finančného poradenstva vám radi pomôžu a poradia v nasledujúcich oblastiach:

Plánovanie nástupníctva

Poradíme vám, ako zvládnuť najväčšie a najzásadnejšie výzvy, ktorým rodinné firmy čelia:

 • zmapujeme a spoločne zhodnotíme vašu motiváciu k odovzdaniu firmy nástupcov i kedy a ako firmu odovzdať,
 • zanalyzujeme dopady vášho strategického rozhodnutia vrátane právnych a daňových aspektov,
 • poradíme vám, ako začať s týmto procesom,
 • pri odovzdávaní vedenia firmy môžeme vášho nástupcu koučovať a preškoliť, aby sa so svojou novou úlohou rýchlejšie stotožnil.

Predaj firmy

Poznať hodnotu rodinnej firmy je neodmysliteľnou súčasťou stratégie jej vedenia. V situácii, kedy nemáte vhodného nástupcu alebo sa domnievate, že podnik dosiahol svoju maximálnu hodnotu, je predaj jedným z riešení. Pokiaľ zvažujete firmu predať, radi s vami tento výnimočný krok prediskutujeme a poradíme, či ho odporúčame realizovať a ak áno, tak ako: 

 • zrealizujeme ocenenie hodnoty spoločnosti,
 • identifikujeme možných kupcov,
 • môžeme viesť vyjednávanie alebo vám pri ňom môžeme asistovať,
 • zastrešíme celú transakciu,
 • postaráme sa o daňové záležitosti,
 • vypracujeme stratégiu reinvestície. 

Expanzia a rast

Budúcnosť každej firmy závisí na tom, či dokáže nájsť svoj smer k trvale udržateľnému rastu:

 • vypracujeme stratégiu rastu vašej firmy a uskutočníme jej efektívnu implementáciu,
 • pomôžeme vám s riadením stratégie a správy spoločnosti,
 • ukážeme vám, kde je budúci potenciál rastu firmy.

Uchovanie majetku

Majitelia rodinných firiem chcú uchovať a zhodnocovať svoj majetok, aby raz mohli firmu postúpiť nasledujúcej generácii. K tomu potrebujú prepracovanú víziu a dlhodobú stratégiu. Pomôžeme vám:

 • nadefinovať vašu víziu (hodnoty, zásady, ako komunikovať medzi vlastníkmi),
 • nastaviť stratégiu na uchovanie majetku (nastaviť majetkovú štruktúru, riešenie sporov medzi vlastníkmi, zdanenie, predaj a prevod podielov, založenie a správu zvereneckých fondov, upraviť dedičstvo).