Začlenenie stratégie ESG do podnikovej stratégie je dôležitou súčasťou pri vytváraní odolnosti a prosperity.

Svet sa zmenil. Spotrebitelia a zamestnanci majú čoraz rozdielnejšie očakávania od spoločností od ktorých nakupujú a pre ktoré pracujú. Riaditelia firiem sú tak pod tlakom trhu, investorov ale aj regulačných orgánov, aby sa správali zodpovedne a udržateľne. Od toho, ako sa správajú k zamestnancom či dodávateľom, ako používajú a spravujú údaje, až po aktivity v oblasti životného prostredia, to všetko verejnosť vníma.

Stratégia ESG môže byť vzhľadom na množstvo štandardov a prístupov zložitá a neprehľadná. Pre jednoduchšie zorientovanie sme ju rozdelili do štyroch sekcií a pripravili niekoľko článkov.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

  

ESG riešenia pre vašu organizáciu založené na dátach a skúsenostiach prispôsobené vašim potrebám


Klíma, emisie a obnoviteľné zdroje

Udržateľné financovanie

Rozvoj v sociálnej a ekonomickej oblasti

Firemné riadenie