close
Share with your friends

Ostatné daňové služby

Ostatné daňové služby

Našim klientom dokážeme pomôcť pri daňových kontrolách a ďalších daňových konaniach

Našim klientom dokážeme pomôcť pri daňových kontrolách a ďalších daňových konaniach

Našim klientom ponúkame aj celé spektrum ďalších služieb od školení po zastupovanie našich klientov pred daňovými úradmi na Slovensku. Našim klientom dokážeme pomôcť pri daňových kontrolách a ďalších daňových konaniach.

 

Pomoc pri daňových kontrolách

Daňové kontroly sú komplexné postupy, ktoré sa môžu skončiť povinnosťou úhrady daní a pokút, ktoré niekedy môžu dosiahnuť veľmi podstatnú výšku. Dokážeme vám pomôcť pri znižovaní potenciálnych rizík. Zahrnutie spoločnosti KPMG už v počiatočnej fáze kontroly prináša aj svoje výhody, keďže požiadavky daňových orgánov môžu byť opodstatnenejšie v prípade, že sa stretnú so skúseným náprotivkom.

Môžeme vám pomôcť v nasledujúcich situáciách:

  • zhromaždenie a vypracovanie všetkých podporných dokumentov pred začiatkom daňovej kontroly,
  • posúdenie dokumentov, ktoré budú poskytnuté daňovým orgánom,
  • príprava samostatnej miestnosti, v ktorej daňoví kontrolóri môžu vykonávať svoju prácu, v prípade, že daňová kontrola obsahuje aj daňovú kontrolu priamo na mieste,
  • formulácia potrebných vysvetlení k otázkam vzneseným daňovými kontrolórmi,
  • pozorné prečítanie protokolu o vykonaní daňovej kontroly a trvaní na zahrnutí vašich vysvetlení, poskytnutých faktov a dôkazov do dokumentu vypracovaného daňovými kontrolórmi, 
  • v prípade, že nesúhlasíte s výsledkom daňovej kontroly, odvolanie proti rozhodnutiu daňových orgánov o dodatočnom zdanení a/alebo udelení pokuty v zákonom stanovenom čase a v prípade potreby začatie súdneho sporu. 

Poznámka: Niektoré z možných krokov a postupov nie je možné realizovať po vydaní protokolu z daňovej kontroly. Dôrazne sa preto odporúča nečakať na vydanie protokolu z daňovej kontroly ale zahrnúť nás do procesu už od úplného začiatku daňovej kontroly. Týmto spôsobom budete mať oveľa lepšiu pozíciu na podporu a obranu svojich postupov k daňovému zaobchádzaniu. 

 

Správa dane 

Na základe plnej moci vás môžeme zastupovať pred daňovými orgánmi a spravovať korešpondenciu medzi vami a daňovými orgánmi, čím ušetríme váš čas a vďaka tomuto sledovaniu vám budeme môcť poskytnúť včasné poradenstvo týkajúce sa potrebných krokov. Objednanie služieb spoločnosti KPMG vás môže ochrániť od požiadaviek daňových orgánov, ktoré môžu byť občas nerealistické a/alebo nad rámec ich formálneho nárokuV prípade, že máte záujem dostávať daňové a právne aktuality, prihláste sa na odber nášho pravidelného newslettra.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku