close
Share with your friends

Nepriame dane

Nepriame dane

Obchodné procesy sú stále viac automatizované a technológie dnes hrajú oveľa väčšiu úlohu pri riadení nepriamych daní.

Obchodné procesy sú stále viac automatizované

Množstvo krajín zvyšuje svoju závislosť na nepriamych daniach ako zdroj svojich príjmov. Tieto vo veľkej miere ovplyvňujú podniky. Bohužiaľ, tieto sú často krát mylne chápané. Legislatíva a judikatúra sa napríklad stali veľmi komplexnými záležitosťami, čo spôsobuje ťažkosti globálnym firmám s dodržiavaním povinností týkajúcich sa nepriamych daní, na Slovensku aj mimo neho.

Obchodné procesy sú stále viac automatizované a technológie dnes hrajú oveľa väčšiu úlohu pri riadení nepriamych daní. Správne zvládnutie týchto procesov je dôležitým krokom, nájdenie technológií, ktoré sa najlepšie hodia vašim potrebám, môže však byť náročné.

V spoločnosti KPMG máme na toto systémy a nástroje a bohaté vedomosti o nepriamych daniach. Pomôžeme vám nájsť zhodu s DPH a administratívnymi povinnosťami a pritom zlepšiť peňažný tok v súvislosti s DPH.

Ak si želáte lepšie porozumenie komplexnej daňovej legislatívy, spôsobov riadenia vašich nepriamych daní a účinnejšie procesy, kontaktujte nás.


Naše služby:
 

  • Poradenstvo v oblasti DPH a jej dodržiavania
    Nedodržanie požiadaviek týkajúcich sa DPH môže pre podnik predstavovať výrazný výdavok. Legislatíva a požiadavky v tejto oblasti sa pravidelne menia. Ponúkame vám služby zamerané na zhodu aj poradenské služby.

  • Clá
    Clá sú oblasťou, ktorá si tiež vyžaduje zvláštnu pozornosť v kontexte transakcií s tretími krajinami nachádzajúcimi sa mimo EÚ. Potenciálne podstatné vystavenie platbám cla môže zmeniť prijaté obchodné rozhodnutia. V tejto oblasti vám vieme poskytnúť poradenstvo. 

  • Spotrebné dane 
    Legislatíva týkajúca sa spotrebných daní sa na Slovensku často mení. Dokážeme vám pomôcť, aby ste boli o krok vpred pred týmito zmenami, a poskytnúť vám poradenstvo aj v tejto oblasti.  


V prípade, že máte záujem dostávať daňové a právne aktuality, prihláste sa na odber nášho pravidelného newslettra.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku