Ako vieme pomôcť pri prechode na IFRS 16

Ako vieme pomôcť pri prechode na IFRS 16

Nový štandard IFRS 16 je už v platnosti.

Podľa aktuálneho globálneho KPMG prieskumu až 83% spoločností neukončilo fázu zberu lízingových dát. Na Slovensku máme podobné skúsenosti, keďže mnoho spoločností s procesom implementácie ešte len začína, prípadne ani nezačalo. Okrem zberu dát bude častokrát potrebné urobiť veľa významných úsudkov a odhadov.


"Odporúčam čo najskôr zhodnotiť aktuálny stav projektu IFRS 16 a posúdiť časové možnosti a technické zručnosti interných zdrojov. Radi poskytneme podporu vo všetkých fázach implementácie ako aj naše skúsenosti a know-how z uskutočnených IFRS 16 projektov.“

Ivana Mazániková
Audit partner zodpovedný za službu IFRS 16

Naše služby v oblasti prechodu na IFRS 16:

 

Fázy Čo môžeme urobiť Prínos pre vás
1) Posúdenie lízingu
 • Identifikovať relevantné zmluvy
 • Analyzovať vplyv rôznych možností prechodu na IFRS 16
 • Prvotné posúdenie („health check“) lízingov vrátane kvality údajov o jednotlivých nájmoch 
 • Výstup: analýza možností prechodu na
  IFRS 16
2) Zber lízingových údajov
 • Spracovať príslušné údaje z lízingových zmlúv a pomôcť s kľúčovými úsudkami týkajúcimi sa:
  • doby nájmu;
  • diskontných sadzieb; atď.
 • Databáza lízingového portfólia
 • Návrh plánu prechodu na
  IFRS 16
3) Implementácia
 • Nastaviť proces prípravy účtovných zápisov na pravidelnej báze
 • Vypracovať účtovné metódy a účtovné zásady a upraviť interné smernice do finálnej podoby
 • Pripraviť podklady pre účtovné zápisy, zobrazenie vplyvu prechodu na účtovné výkazy atď.
 • Adekvátny proces vykazovania do budúcnosti 
 • Jasná stratégia ako postupovať pri budúcich lízingoch

 

Ak máte záujem prediskutovať túto problematiku

neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem vyškoliť svojich ľudí na IFRS 16?

V prípade, že máte záujem vyškoliť svojich ľudí na IFRS 16, náš KPMG Business Institute vie zabezpečiť školenie na túto tému pre vašu firmu na mieru. Čo by bolo obsahom školenia môžete nájsť tu.

Aké témy v tejto oblasti zastrešuje náš globálny tím si môžete prečítať na: kpmg.com/ifrs16

Spojte sa s nami