IFRS 16 – Lízing

IFRS 16 – Lízing

Pohľad KPMG na nový štandard IFRS 16 o lízingu.

Pohľad KPMG na nový štandard IFRS 16 o lízingu.

Zásadné zmeny v účtovaní prenájmov

Nový štandard IFRS 16 Lízing od firiem vyžaduje, aby bola väčšina operatívnych lízingov vykázaná v súvahe. Ak má vaša spoločnosť v prenájme významný majetok na operatívny lízing, po prechode na IFRS 16 uvidíte nárast vykazovaných aktív a pasív.

Tento štandard zasahuje široké spektrum sektorov, napríklad maloobchodníkov, ktorí si prenajímajú svoje priestory.

Nový štandard pripúšťa rôzne spôsoby prechodu a obsahuje viaceré výnimky a praktické opatrenia. Pre úspešnú implementáciu bude potrebné detailne posúdiť každú lízingovú zmluvu a vyhodnotiť dobu nájmu, výšku lízingových platieb, príslušnú diskontnú sadzbu atď.


Pre niektoré firmy bude mať prechod na IFRS 16 významný vplyv na:

  • výsledok hospodárenia, 
  • súvahu, 
  • ako aj finančné ukazovatele. 


Ak máte nedostatok ľudí, ktorí sa prechodu na IFRS 16 môžu venovať prípadne máte problém vyznať sa v komplikovanej spleti pravidiel štandardu a prechodných ustanovení, náš tím, ktorý vie komplexne zastrešiť túto problematiku, je pripravený vám pomôcť.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku