Vašu firmu predávate iba raz za život. V KPMG vám pomôžeme dosiahnúť najlepšie výsledky.

2021 bol rokom nových príležitostí pre M&A

M&A aktivitu na Slovensku vlani spočiatku výrazne spomalil lockdown, no po uvolnení epidemiologických opatrení nastalo rýchle oživenie, ktoré vyvrcholilo veľmi silným záverom roka. V dôsledku pandémie sa firmy prispôsobujú novému prostrediu a na trhu M&A tak vznikla veľká vlna záujmu a zároveň sa otvorili nové príležitosti.

Živo je najmä v technologickom sektore, vzhľadom na vysoký tlak na zrýchlenie digitalizácie. Boom zažíva e-commerce a príbuzné odvetvia ako je logistika, vrátane súvisiacich technologických riešení. Veľký dopyt investorov je aj po inovatívnych technológiách pre finančné operácie, ktoré ponúkajú fintechy.

Nárast  M&A bol aj vo výrobnom sektore, kde je hlavným motívom prerušenie dodávateľského reťazca a s tým spojený tlak na diverzifikáciu dodávateľov. Vplyvom energetickej krízy v roku 2021 vznikli nové príležitosti v už aj tak atraktívnom energetickom odvetví.

Po výraznom spomalení v roku 2020 došlo k oživeniu M&A aj v sektore nehnuteľností. Dobrý rok tiež zaznamenali firmy so zameraním na esenciálne tovary a služby. Očakávame, že v spomínaných odvetviach bude silná aktivita pokračovať aj v roku 2022. 

Neistota spojená s pandémiou ovplyvnila aj technickú stránku M&A transakcií a v porovnaní s minulosťou sa oveľa viac začali využívať mechanizmy earn-out a lockbox. Aktivita na trhu benefitovala aj z pokračujúcej dostupnosti bankového financovania a nízkych úrokových sadzieb.

KPMG pomohlo uzavrieť viaceré významné transakcie. Zastupovali sme napríklad slovenských majiteľov Capturing Reality pri predaji ich spoločnosti poprednému americkému vývojárovi videohier a softvéru Epic Games. KPMG asistovalo aj pri predaji nákupného centra Aupark v Bratislave, čo je doposiaľ najväčšia akvizícia na slovenskom realitnom trhu.

  

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Výber transakcií za rok 2021:

Výber transakcií za rok 2020

O nás