Naše služby v oblasti transakčného poradenstva

KPMG ponúka kompletný transakčný, právny a daňový servis spojený s kúpou a predajom firiem. 

Fazy transakcie

U nás nájdete odpovede na všetky otázky spojené s predajom alebo kúpou spoločnosti na jednom mieste. Okrem transakčného poradenstva  vám ponúkame aj komplexné daňové a právne riešenia spojené s transakčným procesom. 

Predaj firmy

 • Alternatívy predaja (predávaný podiel, typ investora, načasovanie a iné)
 • Príprava na predaj/predpredajná analýza spoločnosti
 • Identifikácia potenciálnych investorov
 • Analýza historickej výkonnosti a ocenenie spoločnosti
 • Riadenie transakcie
 • Riadenie komunikácie, oslovenie vybraných investorov
 • Kompletné rokovania v mene klienta
 • Príprava a riadenie data room
 • Stratégia a štruktúra transakcie
 • Poradenstvo pri právnej dokumentácii
 • Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie 

Kúpa firmy

 • Identifikácia investičných cieľov
 • Oceňovanie potenciálneho akvizičného cieľa
 • Stratégia a štruktúra transakcie (vrátane daňovej a právnej)
 • Predinvestičný audit (due diligence)
 • Kompletné rokovania v mene klienta
 • Poradenstvo pri právnej dokumentácii transakcie
 • Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie 
 • Asistencia pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií

Financovanie firmy

 • Identifikácia zdrojov financovania
 • Posúdenie možností financovania
 • Pomoc pri reštrukturalizácii dlhu
 • Príprava finančného modelu a prezentácií pre banky, equity a ostatných poskytovateľov financovania
 • Kompletné rokovania v mene klienta
 • Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie 

Finančné modelovanie a oceňovanie spoločností

 • Komerčné oceňovanie aktív a spoločností
 • Odborné posudky podľa legislatívy o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
 • Oceňovanie pri súdnom spore
 • Modelovanie obchodných a finančných plánov
 • Nezávislé zhodnotenie finančného a obchodného plánu
 • Cenová analýza firiem pre účely transakcie