Akvizícia firmy

Akvizícia firmy

Pomáhame domácim a zahraničným investorom pri akvizícii vhodných spoločností a projektov.

Pomáhame domácim a zahraničným investorom pri akvizícii vhodných spoločností a projektov.

Akvizície a fúzie podnikov sú čoraz rozšírenejším strategickým krokom pre rast firiem. Okrem výhod pre biznis sa s kúpou či zlúčením spoločností spája aj množstvo výziev, ktorým treba čeliť.


Naši klienti sa na nás najčastejšie obracajú s požiadavkami týkajúcimi sa nasledujúcich oblastí:

 • Identifikácia správneho cieľa a definovanie potenciálu trhu
 • Potvrdenie trendov v rámci konkrétneho sektora
 • Konzultácia možností štruktúrovania a financovania transakcie
 • Efektívny proces samotnej akvizície spoločnosti
 • Ohodnotenie a oceňovanie cieľovej spoločnosti
 • Vyhodnotenie synergií a vytvorenej budúcej hodnoty
 • Komplexné daňové a právne riešenia spojené s kúpou firmy


Náš tím KPMG odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s kúpou firiem pri svojej práci využíva inovatívne analytické nástroje a overené procesy. Našim klientom tak vieme maximálne uľahčiť identifikovanie vhodných investičných príležitostí a optimálne nastaviť akvizičný proces.


Pomôžeme vám pri hľadaní odpovedí na kľúčové otázky spojené s nasledujúcimi oblasťami:

Stratégia transakcie: Ako maximalizovať výhody plynúce z kúpy firmy?

Určenie cieľov: Aké firmy sú vhodné a na ktorých cieľových trhoch?

Realizácia transakcie: Ako uskutočniť transakciu za správnu cenu? Ako definovať a vyhodnotiť cenu podniku? Aké podmienky možno negociovať s cieľom minimalizácie rizík spojených s kúpou firmy?

Dokončenie transakcie: Ako naplánovať úspešný štart a aké opatrenia prijať?


Pomôžeme vám vo všetkých fázach transakcie od identifikácie potenciálnej príležitosti po uzatvorenie transakcie. Proces sa samozrejme podpisom zmluvy nekončí a preto sme klientom k dispozícii aj pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií. 


Služby a poradenstvo pri kúpe spoločnosti:

 • Identifikácia investičných cieľov
 • Oceňovanie potenciálneho akvizičného cieľa
 • Asistencia pri formulovaní indikatívnej a záväznej ponuky
 • Stratégia a štruktúra transakcie (vrátane daňovej a právnej)
 • Predinvestičný audit (due diligence)
 • Kompletné rokovania v mene klienta
 • Poradenstvo pri právnej dokumentácii transakcie
 • Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie
 • Asistencia pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami