Mnohé organizácie hľadajú spôsoby, ako zefektívniť IT systémy a procesy. Ich cieľom je lepšie spravovať informácie, vykonávať zložitejšie analýzy dát a lepšie riadiť svoje náklady. Jednou z ciest je implementácia ERP systému (Enterprise Resource Planning).

Kedy by ste mohli potrebovať ERP poradenstvo

  • vyberáte vhodný ERP systém alebo pripravujete rollout globálneho riešenia do prostredia vašej spoločnosti;
  • potrebujete nahradiť existujúci systém, ktorý už nepostačuje potrebám vášho biznisu;
  • pripravujete víziu fungovania vašej spoločnosti, ktorá má byť podporená systémovým riešením;
  • pracujete na zadaní pre dodávateľa systému vrátane požiadaviek na biznis a IT riešenia;
  • potrebujete zosúladiť implementáciu systémov s legislatívou v oblasti účtovníctva a daní;
  • váš CFO/finančný riaditeľ alebo CIO/IT riaditeľ vedie projekt/y strategického významu a jeho tím nemá požadované zručnosti alebo kapacitu;
  • projekt je komplexný, má vysokú prioritu, musí byť dodaný úspešne a včas;
  • práce na projekte sa dostávajú do sklzu a náklady prekračujú rozpočet s ohľadom na reálny stav projektu a je potrebné nájsť riešenie;
  • riadenie projektu je nevyhnutné od prípravnej fázy až do jeho ukončenia;
  • ste sa rozhodli sa štandardizovať riadenie projektov, pripravujete metodické postupy, budujete projektovú kanceláriu (PMO);
  • na úspešné zavedenie a spustenie nových procesov alebo systému je vyžadovaný súlad biznisu, IT a tretích strán.

Ako vám vieme pomôcť

  • definícia biznis procesov, príprava biznis, technických a bezpečnostných požiadaviek na cieľové riešenie; 
  • biznis architektúra a návrh vhodného riešenia aplikačnej architektúry; 
  • súlad biznisu a IT - podpora komunikácie medzi týmito stranami a externými dodávateľmi;
  • riadenie projektov, projektový manažment, zabezpečenie kvality; 
  • podpora migrácie údajov a systémovej integrácie;
  • podpora pri tvorbe koncepcie testovania a realizácii testov dodávaného riešenia
  • návrh alebo overenie aktuálneho stavu riešenia voči definovaným zámerom a požiadavkám;
  • úspešná implementácie riešenia na podporu reportingu, analýzy údajov a rozhodovania.

Aby bolo začlenenie novej technológie do procesov firmy efektívne, organizácie potrebujú zmeniť súvisiace procesy, neprenášať staré riešenia a zvyky do nového prostredia. Dôležité je minimalizovať pokračovanie v práci podľa zastaraných procesov a postupov, s ktorými sú zamestnanci stotožnení a dobre ich poznajú.

V prípade, že si na pomoc pri implementácii ERP systému zavoláte odborníkov, je nižšie riziko zlyhania projektu. Predpokladom je dôkladné vystavanie a validácia vášho biznis zámeru vo vzťahu k systémovému riešeniu. Ak projekt už zlyháva, vďaka svojim funkčným, technickým znalostiam a skúsenostiam z množstva rôznorodých projektov, vám naši odborníci v oblasti ERP vedia pomôcť nasmerovať projekt k pôvodnému zámeru a cieľom tak, že postupne začne dosahovať stanovené KPI.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.