close
Share with your friends

Riadenie rizík

Riadenie rizík

Zodpovednosť za riadenie rizík by nemalo mať iba jedno oddelenie.

Zodpovednosť za riadenie rizík by nemalo mať iba jedno oddelenie.

Zodpovednosť za riadenie rizík by nemalo mať iba jedno oddelenie.

Skúsenosti nám hovoria, že kvalita riadenia rizík sú dôležité pre každú firmu naprieč jej oddeleniami. Zároveň treba využiť možnosti, ktoré rôzne typy rizík prinášajú.

Odborníci z KPMG majú skúsenosti s riadením rôznych typov potenciálnych ohrození vašej firmy vrátane sprenevery, dodržiavania právnych predpisov, kapitálovej efektívnosti, riešenia sporov, ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a dalších.

Či sa jedná o každodenné obchodné alebo dlhodobé strategické rozhodnutie, našim klientom poskytujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku