Programový a projektový manažment | Ako Vám vieme pomôcť

Ako Vám vieme pomôcť

muzi pracujuci na notebooku

Riadenie IT projektov a programov

Vo firmách, ktoré nemajú dostatok kvalifikovaných ľudí na riadenie projektov/ programov, vie náš tím prevziať projektové riadenie alebo riadenie viacerých pracovných „streamov“. Taktiež vieme pomôcť súčasným manažérom projektov/ programov pri riadení projektov, poskytnúť usmernenia a cenné rady.

Projektová/programová kancelária (PMO)

Ak chcete mať zabezpečenú kontrolu nad projektom/ programom a rizikami, ktoré môžu nastať, naši odborníci vedia preskúmať, zhodnotiť a navrhnúť projektovú/ programovú kanceláriu, ktorá pokryje aj súvisiace procesy, zodpovednosti a projektové nástroje naprieč organizáciou. Zníži sa tým riziko zlyhania programu/projektu, a zároveň náš tím pomôže zlepšiť postupy v oblasti riadenia zmien, časového plánovania, riadenia zdrojov, , zabezpečenia kvality či komunikácie.

Digitálna transformácia

Na dosiahnutie digitálnej transformácie našich klientov využíva tím KPMG kombináciu znalostí z jednotlivých odvetví, odborných obchodných a finančných znalostí a technických poznatkov. Vieme zastrešiť celý proces transformácie od nastavenia stratégie až po výber technológií, ktoré zabezpečia očakávané zmeny.

Oblasti, ktoré vieme zastrešiť:

  • Analýza a optimalizácia procesov
  • Robotizácia procesov
  • Procesná automatizácia
  • Návrh, podpora nasadenia a kontrola kvality IT riešenia / integrácia a zosúladenie riešení

Inteligentné regióny, mestá a obce

Podľa OSN budú v mestách do roku 2050 žiť dve tretiny populácie. Tento vývoj bude v EÚ ešte výraznejší. Európska komisia predpokladá, že už v roku 2020 bude žiť v mestách až 80 % obyvateľstva. Rastúca urbanizácia na celosvetovej a európskej úrovni je čoraz viac prepojená s rozširovaním inteligentných miest (Smart Cities). Do tohto prostredia bude väčšina občanov a výrobných subjektov sústreďovať svoje hospodárske, sociálne a osobné záujmy. V podmienkach Slovenska (malá krajina v rámci EÚ) sa nehovorí iba o inteligentných mestách, ale aj o inteligentných regiónoch. KPMG ako jeden z globálnych lídrov v téme Smart Cities aj na Slovensku poskytuje podporu pri zavádzaní stratégií inteligentných miest a regiónov, ako aj samotných inteligentných riešení. Súčasťou našich služieb je tiež poradenstvo pri identifikácii foriem financovania týchto inteligentných riešení.