Programový a projektový manažment

Programový a projektový manažment

Veľké transformačné projekty a programy môžu priniesť firme značné výhody.

Veľké transformačné projekty a programy môžu priniesť firme značné výhody.

Veľké transformačné projekty a programy môžu priniesť firme značné výhody, ale ak nie sú správne riadené, môžu mať na výkonnosť podniku negatívny vplyv.

Náš tím projektových manažérov disponuje zručnosťami a skúsenosťami, ktoré vám pomôžu efektívne spravovať vaše projektové portfólio, zvýšiť výkonnosť projektu alebo programu a pravdepodobnosť ich úspešného dokončenia. KPMG používa overené metodiky, koncepty a postupy, ktoré sa dajú uplatniť na rôzne typy projektov – od transformačných cez komplexné IT projekty, až po projekty, ktorých cieľom je súlad s právnymi predpismi. Súčasťou služieb je aj podpora digitálnej transformácie, teda premena firmy na digitálnu spoločnosť, čo je nevyhnutné pre konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach.


S čím vieme pomôcť:


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku