Dátova analytika

Dátova analytika

Správnou interpretáciou a pochopením dát získava vaša firma konkurenčnú výhodu a pridanú hodnotu.

Správnou interpretáciou a pochopením dát získava vaša firma konkurenčnú výhodu.

Vďaka dátovej analytike dnes môžeme analyzovať obrovské objemy štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát a pracovať s nimi v reálnom čase. Správnou interpretáciou a pochopením dát získava vaša firma konkurenčnú výhodu a pridanú hodnotu.

Dáta sú skvelým zdrojom informácií, avšak vo veľkej väčšine spoločností nie sú dostatočne využívané. Tím odborníkov KPMG dokáže konvertovať objem týchto informácií na pridanú hodnotu. Pokrok v oblasti dátových technológií nám umožňuje odhaliť skryté vzorce, prepojenia a súvislosti, ktoré vysvetľujú zákaznícke správanie a obchodné výsledky. Pohľad a analýza historických dát, dát v reálnom čase aj tých prediktívnych, pomáha manažmentu pochopiť fungovanie biznisu a robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia.


Ako vieme pomôcť

Náš tím spoluvytvára stratégie pre riadenie a správu dát. Poskytujeme zamestnancom firiem jednotný prístup ku kľúčovým informáciám, navrhujeme reportingové riešenia a pripravujeme zrozumiteľné vizuálne reporty. Zároveň pomáhame zlepšovať kvalitu dát a nastavovať súvisiace potrebné procesy. Vašou pridanou hodnotou budú lepšie vzťahy so zákazníkmi, poznanie ich potrieb a preferencií, budovanie dôvery v značku a zvýšená konkurencieschopnosť.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku