close
Share with your friends
 Title

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Váš problém

 • Trápi vás zvyšujúca sa náročnosť účtovných, daňových a právnych predpisov? 
 • Chýbajú vám kvalifikovaní a skúsení účtovníci? 
 • Máte nepresné dáta, pre ktoré robíte nesprávne obchodné rozhodnutia a čelíte problémom s daňovým úradom?

Naše riešenia

KPMG na Slovensku poskytuje inovatívny a moderný spôsob vedenia účtovníctva a vytvára tak pridanú hodnotu pre klienta.

Naše komplexné účtovné služby sú založené na moderných technológiách, vždy v súlade s aktuálnou reguláciou a za konkurenčné ceny vypočítané transparentným spôsobom.

Vaše zložité problémy vám pomôže riešiť náš tím špecializovaných KPMG účtovníkov a viac ako 300 skúsených profesionálov v oblasti účtovných, daňových a právnych predpisov.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Účtovné služby

Finančné účtovníctvo

 • štatutárne účtovníctvo,
 • kompletná príprava finančných výkazov,
 • komplexné vedenie účtovníctva,
 • analýza a optimalizácia účtovných procesov,
 • finančná analýza a finančné plánovanie,
 • účtovné poradenstvo.

Manažérsky kontroling

 • príprava manažérskych výkazov,
 • tvorba systému výkazníctva,
 • príprava prognóz a rozpočtov,
 • zlepšovanie interných procesov,
 • analýzy finančnej výkonnosti.

Mzdová agenda

 • mzdové účtovníctvo,
 • poradenstvo v oblasti miezd,
 • zhodnotenie mzdového systému.

Ostatná administratíva

 • príprava faktúr,
 • spracovanie platobných príkazov,
 • štatistické výkazníctvo,
 • spracovanie cestovných príkazov,
 • podnikové kancelárske práce.

Daňové služby

 • príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
 • poradenské služby v oblasti dane z príjmov právnických osôb zamerané na domácu a zahraničnú daňovú legislatívu vrátane štruktúrovania transakcií,
 • služby transferového oceňovania, vrátane prípravy transferovej dokumentácie,
 • daň z pridanej hodnoty a komplexné poradenské služby, zastupovanie pri daňových kontrolách.

Právne služby

 • poradenstvo v otázkach práva obchodných spoločností a zmluvného práva,
 • poradenstvo v oblasti compliance (napr. archívnictvo, ochrana osobných údajov) a pracovnoprávnej oblasti,
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora,
 • ad hoc právne poradenské služby v iných odvetviach práva