close
Share with your friends

Daň z príjmu právnických osôb

Daň z príjmu právnických osôb

Zodpovedný a podporujúci prístup k otázkam daní podporujúci širšie obchodné ciele dokáže zvýšiť rast spoločnosti

Zodpovedný a podporujúci prístup k otázkam daní

Daňový svet sa neustále mení, či už následkom prijímania nových miestnych zákonov, medzinárodných reforiem, príp. zmeny v prístupoch daňových orgánov. Zodpovedný a podporujúci prístup k otázkam daní podporujúci širšie obchodné ciele dokáže zvýšiť rast spoločnosti. Či už ste globálnou organizáciou alebo slovenskou firmou, u nás v spoločnosti KPMG rozumieme výzvam, ktorým čelíte. Dokážeme vám poskytnúť odborné poradenstvo na vaše otázky týkajúce sa dane z príjmu právnických osôb doma aj v zahraničí. Zároveň spájame tých najlepších technických špecialistov a vedomosti z odvetvia, vďaka čomu vám dokážeme pomôcť splniť vaše stanovené podnikateľské ciele.

Zatiaľ čo „tabuľková“ sadzba dane z príjmu právnických osôb je v Slovenskej republike momentálne na úrovni 21 %, skutočné zaťaženie daňou z príjmov právnických osôb môže byť stále veľmi vysoké. Dokážeme s vami pracovať a pomôcť vám so znižovaním daňových výdavkov a stanovením komplexných podnikateľských stratégií na vyriešenie daňových problémov a možností vyplývajúcich z vašich obchodných aktivít.

Ak si želáte viac informácií o podnikových daniach vrátane dodržiavania zákonov, poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, daní a transferového oceňovania, kontaktujte nás.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:

 • poradenstvo a dodržiavanie zhody v oblasti podnikových daní,
 • poradenstvo v oblasti daní pre fúzie a akvizície,
 • medzinárodné zdaňovanie,
 • transferové oceňovanie.

 

Poradenstvo a dodržiavanie zhody v oblasti podnikových daní

Naše služby v oblasti daňového poradenstva a dodržiavania zhody zahŕňajú odpovede na položené otázky a vypracovanie, príp. kontrolu daňových priznaní k dani z právnických osôb. V rámci tohto procesu bude našim cieľom oboznámiť vás s daňovými rizikami a príležitosťami vyplývajúcimi z našej práce a návrhy na ďalšie možnosti v oblasti postupov alebo plánovania.

 

Poradenstvo v oblasti daní pre fúzie a akvizície

Našim klientom poskytujeme vďaka našim rozsiahlym znalostiam vysoko profesionálne daňové poradenstvo pre každý typ fúzie alebo akvizície. I napriek tomu, že jednotlivé záležitosti sa líšia, kľúčovými výzvami pre klientov sú hlavne nasledujúce body:

 • Ako by sme mali usporiadať našu transakciu tak, aby sme účinne maximalizovali zisk a znížili súvisiace daňové riziká?
 • Akým spôsobom dokážeme použiť výsledok procesu hĺbkovej kontroly vo váš prospech a akým spôsobom by mali byť výsledky hĺbkovej kontroly vykladané?
 • Akým spôsobom riadiť daňové povinnosti a súvisiace riziká pre získané akcie v procese akvizície?
 • Ktoré argumenty a články by sa mali použiť v procese prípravy zmluvy a vyjednávaní?
 • Aké povinnosti majú zmluvné strany pred uzatvorením, pri uzatvorení a po uzatvorení zmluvy?
 • Ktoré sú daňovo najúčinnejšie stratégie prevzatia podniku a ako ich použiť?
 • Sú možnosti zníženia pohľadávky k dispozícii aj na Slovensku? Za akých podmienok?
 • Aké sú najúčinnejšie stratégie odchodu z trhu?

 

Medzinárodné zdaňovanie

Zatiaľ čo dopad zdaňovania transakcií na národnej úrovni je dôležitý, dopad zdaňovania cezhraničných transakcií môže byť pre podnik ešte kritickejší. Porozumenie daňových systémov v jednotlivých krajinách je absolútnym základom pre zabránenie dvojitého zdanenia a určenie možností na zníženie celkového daňového zaťaženia. Naši zahraniční daňoví odborníci a členské firmy globálnej siete KPMG spolu pracujú na príprave nástrojov prispôsobených vašim potrebám a podmienkam. Transferové oceňovanie

Slovenské predpisy týkajúce sa transferového oceňovania sa stále vyvíjajú v porovnaní s niektorými inými krajinami. Toto je však dynamická oblasť medzinárodných daňových predpisov a dokážeme predvídať významné zmeny v slovenskom daňovom systéme a postupoch v budúcnosti. S platnosťou od 1. januára 2009 boli zavedené formálne požiadavky na dokumentáciu týkajúcu sa transferového oceňovania. Od 1. januára 2015 platia pravidlá pre transferové oceňovanie pre transakcie medzi slovenskými stranami. Podniky preto musia plánovať zabezpečenie zhody s týmito novými pravidlami a predvídať vývoj do budúcnosti. V našom tíme máme odborníkov na dane, ktorí majú množstvo skúseností s nariadeniami týkajúcimi sa transferového oceňovania ekonomík rozvojových trhov, ktorých zaradenie do slovenských predpisov je nevyhnutné.


V prípade, že máte záujem dostávať daňové a právne aktuality, prihláste sa na odber nášho pravidelného newslettra.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku