Audit finančných výkazov | KPMG | SK
close
Share with your friends

Audit finančných výkazov

Audit finančných výkazov

Spoločnosť KPMG poskytuje nezávislé audítorské služby, ktoré pomáhajú zvýšiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť finančného výkazníctva klientov.

Spoločnosť KPMG poskytuje nezávislé audítorské služby, ktoré pomáhajú zvýšiť spoľahlivosť

Veríme, že nezávislí audítori hrajú dôležitú úlohu dôveryhodných prostredníkov medzi poskytovateľmi obchodných informácií a ich užívateľmi. Spoľahlivé finančné audity zvyšujú dôveru medzi investormi/ vlastníkmi. Ich prostredníctvom si dokážu členovia manažmentu doplniť poznatky o vlastnom podnikaní a o rizikách, ktorým môžu čeliť.

Zainteresované strany požadujú väčšiu transparentnosť a my na to reagujeme - zmenou spôsobov, akými fungujeme a proaktívnym počúvaním zainteresovaných strán. Využívame dáta, analýzy a nové procesy, ktoré nám umožňujú, aby bol audit adresnejší a relevantnejší.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Kontakt