Forenzné služby | KPMG | SK
close
Share with your friends

Forenzné služby

Forenzné služby

Pomáhame klientom vyšetrovať podozrenia z finančných podvodov či iného neetického a nezákonného konania.

Pomáhame klientom vyšetrovať podozrenia z podvodov

Klienti sa na nás často obracajú so žiadosťou o vyšetrenie podozrenia z finančných podvodov či iného neetického a nezákonného finančného alebo obchodného jednania. Poskytujeme podporu spoločnostiam a ich právnym poradcom, ktorí sú účastníkmi súdnych riadení alebo arbitráži. Ide napríklad o obchodné spory týkajúce sa hodnoty akcií alebo vyčíslenia ujdeného zisku. Odporúčame zavádzať preventívne opatrenia proti podvodnému jednaniu. Preverujeme pre klientov obchodné vzťahy a pomáhame im tak znižovať náklady vzniknuté v dôsledku podvodu a predchádzať súdnym sporom.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Kontakt