close
Share with your friends

Služby KPMG Talent Solutions

KPMG Talent Solutions

Nedostatok finančných profesionálov vyriešime za vás. Do tímov našich klientov dosadzujeme KPMG odborníkov na financie, dane a účtovníctvo.

Do tímov našich klientov dosadzujeme KPMG odborníkov na financie, dane a účtovníctvo.

Dočasná výpomoc na finančných oddeleniach

Našim klientom vieme poskytnúť kvalifikovaných zamestnancov KPMG Slovensko na vopred dohodnutý čas a pracovné úlohy.
 

Kedy by ste mohli potrebovať tieto služby?

 • Časovo obmedzený projekt, ktorý vyžaduje dočasne zvýšiť počet zamestnancov; 
 • Potreba okamžitej náhrady, kým nenájdete kandidáta na trvalý pracovný pomer; 
 • Špecifické sezónne výkyvy so zvýšenou potrebou pracovníkov;
 • Potreba finančných profesionálov so špeciálnymi zručnosťami na dobu určitú; 
 • Výpadok stálych zamestnancov, napr. kvôli materskej dovolenke alebo chorobe; 
 • Obmedzenia na celkový počet zamestnancov. 

Čo ponúkame? 

 • Výnimočnú kombináciu znalostí a skúseností v oblasti analýz, účtovníctva, finančného a manažérskeho reportingu, finančného modelovania, daňových, právnych a ďalších služieb.
 • Dodržanie noriem v súčasnosti platnej legislatívy a reportingových a regulačných požiadaviek. 
 • Dôvernosť dát, integritu a diskrétnosť.


KPMG Financial Executive Search

Cieľom služby Financial Executive Search (FES) je pomáhať našim klientom s identifikáciou a výberom vhodných kandidátov na pracovné pozície v oblasti financií.

Kedy by ste mohli potrebovať naše služby?

 • Váš finančný manažér odchádza a potrebujete urýchlene nájsť náhradu
 • Zakladáte novú spoločnosť alebo plánujete expandovať a potrebujete rozšíriť existujúce finančné oddelenie 
 • Váš finančný tím potrebuje špecifické analytické alebo technické zručnosti (napr. finančný reporting, daňová optimalizácia, risk manažment, ocenenie podniku alebo finančný manažment). 

Čo ponúkame?

 • Executive Search – diskrétna, a zároveň cielená metóda vyhľadávania a priameho oslovovania vhodných kandidátov s využitím siete kontaktov KPMG. Všetky poskytnuté informácie budú samozrejme prísne dôverné. Integrita a dôvernosť dát je jednou z našich top priorít.
   

V prípade záujmu o niektorú pozíciu, kontaktujte Lýgiu Fullbrook.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku