Riadenie rizík | KPMG | SK
close
Share with your friends

Riadenie rizík

Riadenie rizík

Riadenie rizík je prirodzenou súčasťou aktivít každej organizácie.

Riadenie rizík je prirodzenou súčasťou aktivít každej organizácie.

Riadenie rizík je prirodzenou súčasťou aktivít každej organizácie.

Je zodpovednosťou každého jej člena, od správnej rady až po posledného zamestnanca.

Každodenné skúsenosti nám hovoria, že kvalita a vhodnosť riadenia rizík sú dôležité pre každú firmu.

Chráňte svoju firmu a využite možnosti, ktoré rôzne riziká prinášajú. Profesionáli KPMG ponúkajú svoje skúsenosti, aby sa firmy mohli zameriavať a vyrovnávať sa s rizikami a možnosťami, ktoré môžu ovplyvniť prežitie firmy v budúcnosti.

Máme skúsenosti s riadením rôznych otázok vrátane sprenevery, dodržiavania predpisov, štruktúry a modelovania rizík, kapitálovej efektívnosti, riadenia spoločnosti, riešenia sporov, získaním hodnoty zo zmlúv a ešte oveľa viac.

Či sa jedná o každodenné obchodné alebo dlhodobé strategické rozhodnutie, našim klientom poskytujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach riadenia rizík a dodržiavania zhody:

  • aktuárske služby,
  • interný audit, 
  • poradenské služby v oblasti účtovníctva,
  • forenzné služby,
  • riadenie finančných rizík.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Kontakt