Školenie | Odložené dane

Ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní

Ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní

Finančný ekosystém

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.

Predmetom seminára sú odložené dane podľa IAS 12 Income Taxes a aj podľa slovenských postupov účtovania

Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 16. novembra 2021

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava.

Kontakty

informative image