Daň z príjmov právnických osôb | ONLINE

Komplexné školenie pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou

Školenie pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou

Finančný ekosystém

Počas troch školiacich dní vás detailne oboznámime s princípami dane z príjmov právnických osôb a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 12. - 26. októbra 2021

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Spolu s pozvánkou do kalendára Vám pošleme aj link na pripojenie sa na školenie. 

Kontakty

informative image