close
Share with your friends

Ako na impairment testy po pandémii

Praktický návod, ako pripraviť testy zníženia hodnoty podľa IFRS pre Vašu koncoročnú závierku.

Ako pripraviť testy zníženia hodnoty podľa IFRS pre Vašu koncoročnú závierku.

Finančný ekosystém

Ak Vašu spoločnosť ovplyvnil Covid-19, testovanie zníženia hodnoty môže byť kľúčovou témou pre Vaše koncoročné vykazovanie, aby sa vyhodnotilo akékoľvek znehodnotenie vášho portfólia aktív – dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, goodwill, investície atď., ktorých hodnota bola určená v dobrých časoch musia byť teraz prehodnotené.

Naše školenie poskytne Vašim odborníkom platformu na získanie praktických vedomostí a nástrojov na riešenie týchto tém a prípravu samotných komplexných testov na zníženie hodnoty.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 23. september 2020
Miesto: KPMG Conference Centre
Jazyk: slovenský

Školenie je určené pre kontrolórov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy.

Kontakty

informative image