ONLINE | Škola dane z príjmov právnickej osoby

Školiaci program pre všetkých, ktorí sa stretávajú s daňovou problematikou.

Školiaci program pre všetkých, ktorí sa stretávajú s daňovou problematikou.

train-the-trainer

Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Cyklus seminárov je rozdelený na viaceré časti, v prvých troch z nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z príjmov právnickej osoby.

Obsahom prvej časti budú právna úprava, základné pojmy,  daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou.  V druhej časti sa zameriame na výpočet základu dane z príjmu právnickej osoby. A v tretej časti sa zameriame na daňové a nedaňové výdavky.

informative image