close
Share with your friends

Zodpovednosť štatutárov

Raňajkový seminár

Raňajkový seminár

zodpovednost statutarov

KPMG Slovensko, partner podujatia,  v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou si Vás dovoľuje srdečne pozvať na raňajkový seminár Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.

Prednášajúci: JUDr. Marian Dzuroška, Výkonný riaditeľ, KPMG Legal

Bližšie informácie

Dátum: 03.10.2019 | 09:00 
Miesto: KPMG, Riverpark, Dvořákovo nábr.10, Bratislava
 

Kontakty

informative image