Nový štandard je platný od 1.1.2018 a pre poisťovne od 1.1.2022, ste pripravení na zmeny?

12. júna 2019, 8:30 - 16:00, CET

Obchodné spoločnosti sa musia riadiť novým štandardom od minulého roka, pre poisťovne začne platiť od januára 2022.


Pripravovaný seminár je koncipovaný tak, aby si účastníci prehĺbili poznatky o IFRS 9. 


Čo prináša nový štandard? Čo ponúkame v rámci semináru?


Bližšie informácie nájdete na stránke KPMG Business Institute >>

Kontakty

business institute ifrs 9

Spojte sa s nami