close
Share with your friends

IFRS 16 – Prenájom

Nový štandard je platný od 1. januára 2019, ako sa môžete pripraviť na implementáciu?

28. januára 2019, 8:30 - 12:30, CET

Čo prináša nový štandard?

Všetky prenajaté aktíva, ktoré sa používajú pre podnikanie s nájomným obdobím dlhším ako 1 rok, budú aktivované v súvahe. Výrazne to zvýši majetok a záväzky spoločností.

Zavedenie deliacej čiary medzi prenájmom aktív, ktoré budú účtované na súvahe, a servisnou zmluvou, ktorá bude účtovaná ako náklad. Viac spoločností bude mať rovnaké aktíva v súvahe, pretože prenajímateľ a nájomca majú nekonzistentné účtovanie pre leasing.

Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2019.


Viac informácií na stránke KPMG Business Institute >>

Kontakty

Logo business institutu

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku