KPMG na Slovensku je hlavným partnerom konferencie so zameraním na rodinné podnikanie v SR.

30. novembra 2018, 10:00 - 15:00, CET

Hlavnou témou konferencie: Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín.

Blok 1

 • Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov
 • Ako plynulo prilákať deti do rodinného podnikania
 • Sprehľadnenie podniku na prechod pod novú generáciu
 • Slabiny a tromfy rodinných firiem
 • Ako preniesť na nasledovníkov podnikateľský kumšt i kontakty
 • Mladistvejší prístup nasledovníkov potrebuje od zakladateľov šancu
 • Aj externý manažér nemusí byť zlou voľbou
 • Keď deti hneď nepreberú manažovanie môžu byť aspoň dobrými investormi

V tomto bloku vystúpi Ľuboš Vančo, predseda rady partnerov, KPMG na Slovensku.


Blok 2

 • Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo
 • Ako rozdeliť majetok medzi dedičov bez rodinných sporov
 • Čo viac môže pre hladšie nástupníctvo urobiť štát
 • Najväčšie úskalia medzigeneračného presunu rodinného majetku
 • Najzložitejší rébus – dať firmu iba aktívnym či všetkým svojim deťom
 • Čo očakávať od rodinných holdingov, trustov a zahraničných kont
 • Metódy uchovávania celistvosti rodinných firiem


Viac informácií o konferencii a spíkroch.

Kontakty

Rodinné firmy

Spojte sa s nami