close
Share with your friends

Škola dane z príjmov právnickej osoby

Školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou.

12. novembra 2018 - 14. novembra 2018, 8:30 - 16:00, CET

Pre koho je školenie určené?

Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.


Čo ponúkame?

Cyklus seminárov je rozdelený na tri školiace dni. Počas nich Vás detailne oboznámime s princípmi dane z príjmov právnickej osoby a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvé dva školiace dni venované dani z príjmov právnickej osoby. Vysvetlíme Vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladobudú v si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Tretí školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Kontakty

business institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

Program školiacich dní

 • 8.30 – 9.00 registrácia
 • 9.00 – 10.30 seminár
 • 10.30 – 11.00 prestávka
 • 11.30 – 12.30 seminár
 • 12.30 – 13.30 obed
 • 13.30 – 15.00 seminár
 • 15.00 – 15.30 prestávka
 • 15.30 – 16.00 otázky, zhrnutie dňa

 

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky 
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia 
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2 deň

 • Rezervy ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku) 
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň

3 deň

 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám
Sprievodca

​Lektor

 • Marianna Dávidová, Tax manager
 • Martin Zima, Tax manager
 • Michal Šupej, Assistant manager

Jazyk

 • slovenský

Účastnícky poplatok

 • 495,- € bez DPH / osoba

V poplatku sú zahrnuté

 • Školiace materiály,občerstvenie a nápoje

Registrácia