close
Share with your friends

IFRS 16 - Prenájom

Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2019.

19. novembra 2018, 8:30 - 12:30, CET

Čo prináša nový štandard?

Všetky prenajaté aktíva, ktoré sa používajú pre podnikanie s nájomným obdobím dlhším ako 1 rok, budú aktivované v súvahe. Výrazne to zvýši majetok a záväzky spoločností.

Zavedenie deliacej čiary medzi prenájmom aktív, ktoré budú účtované na súvahe, a servisnou zmluvou, ktorá bude účtovaná ako náklad.

Viac spoločností bude mať rovnaké aktíva v súvahe, pretože prenajímateľ a nájomca majú nekonzistentné účtovanie pre leasing.

Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2019.


Čo ponúkame?

Vysvetlenie nových princípov IFRS 16 pomocou ilustratívnych príkladov. To zahŕňa:

 • Definíciu prenájmu (vrátane identifikácie čo je servisná zmluva a čo prenájom majetku),
 • Účtovanie u nájomcu,
 • Účtovanie u prenajímateľa,
 • Ostatné témy súvisiace s prenájmom,
 • Možnosti prechodu na nový štandard,
 • Zverejnenia v poznámkach.

Vysvetlenie dopadu tohto štandardu na finančné výkazy pomocou ilustratívnych príkladov.

Kontakty

business institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program
 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:30 seminár
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:30 seminár
Sprievodca

Lektor

 • Martin Borský, director

Jazyk

 • slovenský

Účastnícky poplatok

 • 165,- € bez DPH / osoba

V poplatku sú zahrnuté

 • Školiace materiály,občerstvenie a nápoje

Registrácia

Miesto

 • KPMG Conference Centre, Bratislava