close
Share with your friends

ACCA Foundations in Accountancy (FIA)

FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA

16. októbra 2018 - 16. apríla 2019, 9:00 - 16:30, CET Bratislava, Slovensko

FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA. Je vhodná pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

Bližšie informácie nižšie.

Pre aké zamestnanie je FIA vhodná? Ako dlho trvá štúdium? Odpovede nájdete v priloženom dokumente.

Kontakty

Business Institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

Štruktúra štúdia, termíny a poplatky
Predmety na úrovni „Introductory“ :

FA1 Recording Financial Transactions (2 dni)

16. – 17. 10. 2018 - 180 EUR bez DPH

14. – 15. 01. 2019 - 180 EUR bez DPH

MA1 Management Information (2 dni)

10. – 11. 01. 2019 - 180 EUR bez DPH

15. – 16. 04. 2019 - 180 EUR bez DPH

Predmety na úrovni „Intermediate“:

FA2 Maintaining Financial Records (3 dni)

12. – 14. 11. 2018 - 270 EUR bez DPH

MA2 Managing Costs and Finance (3 dni)

18. – 20. 03. 2019 - 270 EUR bez DPH

Predmety na úrovni „Diploma“:

FFA Financial Accounting (5 dní)

11. – 17. 12. 2018 - 450 EUR bez DPH

FMA Management Accounting (5 dní)

14. – 20. 02. 2019 - 450 EUR bez DPH

FAB Accountant in Business (4 dni)

11. – 16. 04. 2019 - 360 EUR bez DPH

Sprievodca

Poplatky za skúšky
(CBE skúšky prebiehajú pravidelne v našom CBE centre)

Úroveň Introductory FA1, MA1 - 70 EUR bez DPH*

Úroveň Intermediate FA2, MA2 - 70 EUR bez DPH*

Úroveň Diploma FFA, FMA, FAB - 90 EUR bez DPH*

 

*Poplatky za skúšku sú pre absolventov školenia daného predmetu v Business Institute. V prípade záujmu o skúšku bez absolvovania štúdia u nás, budeme účtovať administratívny poplatok vo výške 30 EUR.

 

Poplatky do ACCA

Registračný poplatok (Registration fee) - 125 EUR bez DPH**

Ročný poplatok (Subscription fee) - 125 EUR bez DPH**

 

**Výška poplatku sa upravuje podľa aktuálneho cenníka ACCA.

 

Jazyk
anglický

 

Poplatok za kurz zahŕňa

  • podľa predmetu 2-5 dní štrukturovanej výučby (9:00 - 16:30)
  • Teória vysvetlená na množstve príkladov, minulých skúškových testoch, diskusii
  • BPP Learning Media študijné materiály
  • opravená "mock" skúška
  • podpora lektora
  • asistencia pri registrácii do ACCA

 

Registrácia
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk