Čo prináša nový štandard?

14. júna 2018, 8:30 - 12:30, CET

Čo prináša nový štandard?

Všetky prenajaté aktíva, ktoré sa používajú pre podnikanie s nájomným obdobím dlhším ako 1 rok, budú aktivované v súvahe. Výrazne to zvýši majetok a záväzky spoločností. Zavedenie deliacej čiary medzi prenájmom aktív, ktoré budú účtované na súvahe, a servisnou zmluvou, ktorá bude účtovaná ako náklad. Viac spoločností bude mať rovnaké aktíva v súvahe, pretože prenajímateľ a nájomca majú nekonzistentné účtovanie pre leasing.

Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2019.


Čo ponúkame?

Vysvetlenie nových princípov IFRS 16 pomocou ilustratívnych príkladov. To zahŕňa:

  • Definíciu prenájmu (vrátane identifikácie čo je servisná zmluva a čo prenájom majetku),
  • Účtovanie u nájomcu,
  • Účtovanie u prenajímateľa,
  • Ostatné témy súvisiace s prenájmom,
  • Možnosti prechodu na nový štandard,
  • Zverejnenia v poznámkach.

Vysvetlenie dopadu tohto štandardu na finančné výkazy pomocou ilustratívnych príkladov.

Viac informácií nižšie >>

Kontakty

Business Institute

Spojte sa s nami

Program

08:30 – 09:00 registrácia

09:00 – 10:30 seminár

10:30 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:30 seminár

Sprievodca

Lektor

Martin Borský, director

Jazyk

slovenský

Účastnícky poplatok

165,- € bez DPH / osoba

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály,občerstvenie a nápoje

Registrácia

do 7. júna 2018

Kristína Jarošová

kristinajarosova@kpmg.sk