close
Share with your friends

Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

Seminár je zameraný na analýzu IFRS a na ich porovnanie so slovenskými právnymi predpismi, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely.

21 mája 2018 - 23 mája 2018, 8:30 - 16:00, CET

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards, IFRS) nie sú všeliek na všetko, ale je to to najlepšie, na čom sa odborný svet za posledné štyri desaťročia dokázal zjednotiť.


Podľa slovenského zákona o účtovníctve sa podľa IFRS zostavujú:

  • počnúc rokom 2005 všetky konsolidované účtovné závierky (niekoľko stoviek KÚZ),
  • počnúc rokom 2006 aj individuálne účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek (asi 160 IÚZ).


Okrem toho na Slovensku používa IFRS ďalších niekoľko stoviek spoločností, ktoré podľa nich zostavujú podklady
pre konsolidované účtovné závierky ich materských spoločností (tzv. konsolidačný balík, consolidation package).


Trojdňový seminár je zameraný na analýzu IFRS a na ich porovnanie so slovenskými právnymi predpismi, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Využíva praktické skúsenosti a poznatky získané o tejto problematike na základe prevodu niekoľkých stoviek slovenských účtovných závierok na IFRS, od r. 1991 až doteraz.

 Viac informácií nižšie >>

Kontakty

  • Tatiana Hargašová

    Director, Head of KPMG Business Institute

    +421 2 5998 4111

Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

08.30 – 09.00 registrácia (v prvý deň)
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

Sprievodca

Účastnícky poplatok
670,- € bez DPH (20% DPH 134€) / osoba

V poplatku sú zahrnuté
Rozsiahly pracovný materiál,
Občerstvenie, obed a nápoje
Certifikát o absolvovaní seminára

Miesto

KPMG Conference Centre
River Park
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava

Lektori

Richard Farkaš, partner
Martin Borský, riaditeľ
Peter Nemečkay, riaditeľ
Michal Maxim, senior manažér
Andrea Šikulová, senior manažér

Jazyk

slovenský

R.S.V.P.

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Pozvánka