close
Share with your friends

IFRS 9 Finančné nástroje, školenie zamerané na obchodné spoločnosti

Školenie zamerané na obchodné spoločnosti

19 apríla 2018, 8:30 - 12:30, CET

Nový štandard výrazne mení kritériá pre zatriedenie finančného majetku a účtovanie o znehodnotení finančného majetku. Zatriedenie je závislé od posúdenia obchodného modelu a od posúdenia charakteristík peňažných tokov plynúcich z daného majetku.

Nový model pre znehodnotenie finančného majetku sa vzťahuje aj na pohľadávky z obchodného styku, leasingu a na zmluvné aktíva. Tento model predpokladá, že strata z finančného majetku (hoci i malá), môže vzniknúť vždy. Dá sa očakávať, že opravné položky k finančnému majetku budú vyššie a volatilnejšie.

Štandard tiež prináša nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo, ktoré sa viac priblížili bežnej praxi riadenia rizík. Zabezpečovacie účtovníctvo sa tak môže stať omnoho viac využívaným.

Nový štandard tiež môže zásadne ovplyvniť podmienky v úverových zmluvách medzi obchodnými spoločnosťami a bankami.

Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2018.

Kontakty

 • Tatiana Hargašová

  Director, Head of KPMG Business Institute

  +421 2 5998 4111

Business Institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

Vysvetlenie nových princípov IFRS 9 použitím ilustratívnych príkladov špecifických pre obchodné spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

 • Definíciu obchodného modelu
 • Definíciu charakteristík peňažných tokov (SPPI kritérium)
 • Zmeny v zatriedení finančného majetku
 • Model očakávaných strát ako nový model v IFRS 9
 • Definíciu zlyhania a významného zvýšenia kreditného rizika
 • Praktické zjednodušenia pre očakávané straty podľa štandardu
 • Nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo a zjednodušenia oproti pôvodnému stavu
 • Aké zmeny je možné očakávať v úverových zmluvách od bánk
 • Nové požiadavky na zverejnenia v účtovnej závierke

Možnosť voľnej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.


08.30 – 9.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 seminár

Sprievodca

Dátum
19. apríla 2018 (štvrtok)

Miesto
KPMG Conference Centre
River Park, Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava

Jazyk
slovenský

Účastnícky poplatok
165 € bez DPH (198€ s DPH)
V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk