close
Share with your friends

Oceňovanie podnikov

Odprezentované budú najvyužívanejšie postupy a metódy v oceňovaní

12 apríla 2018, 8:30 - 12:30, CET

Počas školenia sa predstavia východiská pre oceňovanie podnikov, ako napríklad:

 • hodnota a cena podniku a rozdiel medzi nimi,
 • rozdiel medzi hodnotou spoločnosti a hodnotou imania spoločnosti, alebo
 • going concern predpoklad.

Odprezentované budú najvyužívanejšie postupy a metódy v oceňovaní, vrátane ich výhod a nevýhod ako aj príkladov ich praktického využitia:

 • metóda diskontovaných peňažných tokov,
 • metóda trhových násobkov,
 • majetková metóda, a
 • likvidačná metóda.

Detailnejšie sa vysvetlia dve metódy oceňovania podnikov - metóda diskontovaných peňažných tokov a metóda trhových násobkov. Pre obe metódy sa bližšie vysvetlí potrebný teoretický základ na ich aplikáciu.

Tieto metódy sú najčastejšie využívanými prístupmi pre ocenenie firiem pri predaji či kúpe podnikov alebo impairment testy v rámci štatutárneho auditu.

Účastníci školenia dostanú prehľad základných parametrov potrebných pre obe metódy a kalkulačný postup. Teoreticky aj prakticky si osvoja výpočet a aplikáciu diskontného faktora ako aj trhových a transakčných násobkov. Obe metódy budú ukázané na príklade, pričom účastníci budú upozornení na riziká a najčastejšie chyby, ku ktorým môže dôjsť.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcim, ktorý vďaka bohatým skúsenostiam doplní vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Bližšie informácie nižšie >>

Kontakty

 • Tatiana Hargašová

  Director, Head of KPMG Business Institute

  +421 2 5998 4111

Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

08.30 – 9.00 registrácia

09.00 – 10.30 seminár

10.30 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 seminár

Sprievodca

Účastnícky poplatok
165 EUR bez DPH

Jazyk
slovenský

Lektor
Miroslav Mulica, senior manažér

V poplatku sú zahrnuté
Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk