Čo prináša nový štandard?

26. apríla 2018, 8:30 - 12:00, CET

Čo prináša nový štandard?

Úplne nový prístup k účtovaniu výnosov.

Významnejšie zmeny pre spoločnosti, ktoré predávajú spoločne produkty a služby v jednom balíku a pre spoločnosti realizujúce väčšie projekty.

Veľmi podrobný návod na účtovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi a je konzistentný pre všetky priemyselné odvetvia.

Nadobúda účinnosť od 1. januára 2018 a umožňuje rôzne spôsoby prechodu.

Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Lektor: Peter Nemečkay, Executive Director

 

Viac informácií nižšie >>

Kontakty

Business Institute

Spojte sa s nami

Program

​08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 seminár

Sprievodca

Dátum
26. apríl 2018 (piatok)

Miesto
KPMG Conference Centre
River Park, Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava

Jazyk
slovenský

Účastnícky poplatok
165 € bez DPH (198€ s DPH)
V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
do 20.apríla 2018
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk