close
Share with your friends

DPH – miesto dodania a osoby povinné platiť daň

Vysvetlenie základných princípov uplatňovania DPH pri dodaní tovarov a služieb

11 apríla 2018, 8:30 - 12:30, CET

Účastníci môžu na seminári očakávať vysvetlenie základných princípov uplatňovania DPH pri dodaní tovarov a služieb s uvedením množstva praktických príkladov so zameraním na určenie:

 • miesta dodania a
 • osoby povinnej platiť DPH v SR.

Na školení sa budeme venovať aj týmto témam:

 • pojem „prevádzkareň",
 • miesto dodania tovaru,
 • miesto nadobudnutia tovaru,
 • miesto dodania služieb – základné a osobitné pravidlá,
 • tuzemské sektorové samozdanenie,
 • praktické príklady na určenie miesta dodania a osoby povinnej platiť DPH v rôznych modelových situáciách.

Viac informácií nižšie >>

Kontakty

 • Tatiana Hargašová

  Director, Head of KPMG Business Institute

  +421 2 5998 4111

KPMG Business Institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

08:30 – 09:00 registrácia

09:00 – 10:30 seminár

10:30 – 11 :00 prestávka

11 :00 – 12:30 seminár

Sprievodca

Účastnícky poplatok
165 EUR bez DPH

Jazyk
slovenský

Lektor
Zuzana Šidlová, senior tax manažér

V poplatku sú zahrnuté
Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk