close
Share with your friends

GDPR – Nová legislatíva o ochrane osobných údajov: Úvod do problematiky a základné požiadavky

Úvod do problematiky a základné požiadavky

13 marca 2018, 8:30 - 12:30, CET

Nová legislatíva zjednocuje princípy a požiadavky na ochranu osobných údajov v prostredí Európskej únie (General Data Protection Regulation - GDPR). Napriek tomu, že existujúca legislatíva v SR už dlhší čas obsahovala viaceré požiadavky obsiahnuté v GDPR, súlad so súčasne platným zákonom neznamená automatický súlad s novým právnym stavom.

Jeden z kľúčových aspektov novej úpravy je významný posun v zabezpečovaní súladu s legislatívou. GDPR kladie na spoločnosti jednoznačnú povinnosť aktívne preukázať, že je v súlade s požiadavkami legislatívy. To podstatným spôsobom zvyšuje nároky na dokumentáciu prostredia spracúvania osobných údajov v spoločnosti a prijatých opatrení na zabezpečenie súladu.

Okrem obsahových zmien v definíciách, napríklad v oblasti právneho základu pre spracúvanie osobných údajov, legislatíva prináša aj nové pojmy a požiadavky. Medzi takéto požiadavky patrí napríklad formálne posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v prípade spracovania s vysokým rizikom pre práva fyzických osôb, právo na prenosnosť osobných údajov alebo povinnosť ohlásiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov do 3 dní od zistenia, že porušenie nastalo.

Nové požiadavky sú plne účinné od 25. mája 2018.

Viac informácií nižšie >>

Kontakty

  • Tatiana Hargašová

    Director, Head of KPMG Business Institute

    +421 2 5998 4111

KPMG Business Institute

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program
  • Prakticky orientovaný úvod do novej legislatívy
  • Prehľad hlavných požiadaviek legislatívy
  • Hlavné rozdiely v požiadavkách oproti súčasnej legislatíve
  • Prehľad typických oblastí spracúvania osobných údajov v spoločnostiach

Program

08.30 – 9.00 registrácia

09.00 – 10.30 seminár

10.30 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 seminár

Sprievodca

Účastnícky poplatok
165 EUR bez DPH

Jazyk
slovenský

Lektor:
Pavol Adamec, riaditeľ
Miroslav Kober, senior konzultant

V poplatku sú zahrnuté
Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk