Seminár | IFRS 15 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Seminár | IFRS 15

Účtovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi - obchodné spoločnosti

26 januára 2018, 8:30 - 12:30, CEST

Čo prináša nový štandard?

Úplne nový prístup k účtovaniu výnosov.

Významnejšie zmeny pre spoločnosti, ktoré predávajú spoločne produkty a služby a pre spoločnosti zapojené do veľkých projektov.

Rozdielne časové hľadisko vykazovania výnosov, čo môže mať veľký vplyv na zisk spoločnosti. Nepriamo mení účtovania nákladov, najmä na získanie zmluvy a na plnenie zmluvy, čo môže mať veľký vplyv na zisk spoločnosti.

Štandard nadobúda účinnosť od 1. januára 2018.

Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 seminár

Sprievodca

Dátum
26. január 2017 (piatok)

Miesto
KPMG Conference Centre
River Park, Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava

Jazyk
slovenský

Účastnícky poplatok
145 € bez DPH (174€ s DPH)
V poplatku sú zahrnuté
školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Registrácia
do 19. januára 2017
Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk