close
Share with your friends

Seminár | Účtovná závierka k 31. 12. 2017

Právne predpisy pre poznámky ako tretiu súčasť účtovnej závierky podnikateľov k 31. 12. 2017

14. decembra 2017, 8:30 - 16:00, CET

Cieľom tohto jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, najmä pre poznámky, a tým uľahčiť jej zostavenie k 31. 12. 2017.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky. KPMG na Slovensku pripravila vzorovú účtovnú závierku 2017 pre veľké účtovné jednotky, teda súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, aby demonštrovala práve tieto právne predpisy pre poznámky. Účastníci seminára dostanú tento materiál vo forme brožúry.

Kontakty

Účtovná závierka k 31. 12. 2016

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

Rečníci Sprievodca

Dátum: 14. december 2017 (štvrtok)

Miesto: KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava

Jazyk: slovenský

R.S.V.P. Kristína Jarošová, +421 2 5998 4267, kristinajarosova@kpmg.sk

Účastnícky poplatok: 396 € s DPH
(DPH 20% je 66 €, cena bez DPH je 330 €)

V poplatku je zahrnuté:

  • publikácia Vzorová účtovná závierka 2017 pre veľké účtovné jednotky (t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) v slovenskom jazyku, spolu asi 80 strán,
  • elektronická interaktívna verzia Vzorová účtovná závierka 2016 pre veľké účtovné jednotky,
  • občerstvenie, obed.