close
Share with your friends

Seminár | IFRS 17 - Poistné Zmluvy

Nový štandard výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní.

19 decembra 2017, 8:30 - 16:00, CET

Nový štandard výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní.

Je vhodné začať pracovať na tejto zmene pochopením štandardu, objasniť si jednotlivé jeho časti a preniknúť hlbšie k detailom, aby implementácia v najbližších rokoch bola efektívna.

Bližšie informácie ohľadne programu a miesta konania zrolujte nižšie.

Kontakty

 • Tatiana Hargašová

  Director, Head of KPMG Business Institute

  +421 2 5998 4111

KBI

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku

Program
 • Rozsah pôsobnosti štandardu
 • Definície
 • Oddelenie nepoistných zložiek
 • Vykazovanie, ukončenie vykazovania a zmeny na poistných zmluvách
 • Oceňovacie modely:
  • "Building blocks approach"
  • "Premium-allocation approach"
  • "Variable fee approach"
 • Zaistenie
 • Prezentácia a zverejnenie v účtovnej závierke
 • Prechodné ustanovenia
 • Príklady
Sprievodca

Dátum
19. december 2017 (utorok)

Miesto
KPMG Conference Centre
River Park, Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava

Jazyk
slovenský
(niektoré materiály sú vzhľadom na medzinárodnú terminológiu v angličtine)

R.S.V.P.
Kristína Jarošová, +421 2 5998 4267, kristinajarosova@kpmg.sk

Účastnícky poplatok: 350 € bez DPH (420€ s DPH)

V poplatku je zahrnuté: školiace materiály, obed a nápoje