Seminár | Odložené dane | KPMG | SK
close
Share with your friends

Seminár | Odložené dane

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

30 novembra 2017, 9:30 - 13:00, CEST

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.


Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2017?


Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes.

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Program

09.30 – 10.00    registrácia
10.00 – 11.30    seminár
11.30 – 11.50    prestávka
                        občerstvenie
11.50 – 13.00    seminár

Rečníci Sprievodca

Dátum:     30. november 2017 (štvrtok)
Miesto:     KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava
Jazyk:     slovenský

R.S.V.P.     Kristína Jarošová, +421 2 5998 4267, kristinajarosova@kpmg.sk

Účastnícky poplatok: 200 € bez DPH

(DPH 20% je 40 €, cena s DPH je 240 €)
V poplatku je zahrnuté: školiace materiály, občerstvenie.