Pandémia naštartovala v sektore nehnuteľností (Real Estate) mnoho trendov.

 Očakáva sa, že tieto trendy budú mať zásadný vplyv na to, ako sa bude na realitných trhoch dariť v nasledujúcich rokoch. Pochopenie ich dlhodobých dopadov bude kľúčom k budúcemu úspechu.


Zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon

Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní, ktoré boli schválené po takmer piatich desaťročiach od prijatia pôvodnej legislatívy, nadobudnú účinnosť v roku 2024. Cieľom novej právnej úpravy je odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy a zohľadňovanie súčasných potrieb spoločnosti. Výsledkom by malo byť zjednodušenie a zrýchlenie povoľovania výstavby, digitalizácia, ale aj prísnejšie postihy voči čiernym stavbám.


Digitálne inovácie a realitný trh?

Digitalizácia vytvára obrovské možností v realitnom sektore a je kľúčová v riešení aktuálnych výziev v priemysle, ako napr. udržateľnosť, cenovo dostupné bývanie či hybridný pracovný model. Nehnuteľnosti bez digitálnej infraštruktúry nebudú spĺňať požiadavky trhu a postupom času stratia na hodnote a atraktivite. Séria článkov Real Estate + Real Innovations prináša pohľad na to, ako digitálne technológie prispievajú k budovaniu Smart homes, Smart building a Smart cities.

Priemerná výška úverov na komerčné nehnuteľnosti u nás je 7 - 18 miliónov eur

Investície bánk do nehnuteľností medziročne zaznamenali v regióne strednej a východnej Európy (CEE) pokles o 22 %. Na Slovensku však objem investícií stúpol a rast bol najrýchlejší v regióne. Zatiaľ čo minulý rok boli v regióne najobľúbenejším segmentom na financovanie priemyselné a logistické parky, aktuálne je to rezidenčná výstavba. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania KPMG štúdie Property Lending Barometer 2021. 


Na trhu fúzií a akvizícií panuje rekordná aktivita

Globálny trh fúzií a akvizícií (M&A) zaznamenal v prvom polroku 2021 mimoriadne silný rast. Celosvetovo prebehlo už takmer 12-tisíc transakcií, čo je výrazne nad 8,5-tisícovým polročným priemerom v rokoch 2010 – 2020. Prvých šesť mesiacov prinieslo tiež rekordné úrovne aj z pohľadu hodnoty transakcií, ktorá dosiahla 84 % celkového minuloročného objemu. Vyplýva to z polročnej analýzy vývoja na trhu fúzií a akvizícií spoločnosti KPMG. 


2021 Global Construction Survey

Stavebný priemysel vo svete po desaťročia výrazne investoval do technológií a vďaka svojej rozmanitosti ho pandemická kríza nezasiahla tak výrazne ako iné sektory. Z globálnej štúdie 2021 Global Construction Survey, v ktorej malo zastúpenie aj Slovensko vyplýva, že väčšina sektorových lídrov očakáva v nasledujúcom roku rast tržieb, dokonca tri z desiatich stavebných spoločností uviedli, že očakávaný nárast ich výnosov bude predstavovať viac ako 10%.


54% sektoru nehnuteľností verí, že COVID-19 zdôraznil dôležitosť udržateľnosti

COVID-19 a udržateľnosť boli dva hlavné faktory, ktoré ovplyvnili priemysel v minulom roku. Vďaka pandémii ľudia využívali kancelárie o 2,8-krát menej, avšak záujem o využívanie kancelárií ako priestoru na spoluprácu vzrástol o 15%. Sektoroví lídri vnímajú technologické inovácie ako riešenie aktuálnych problémov. Šiesta edícia KPMG’s Real Estate Innovations Overview ponúka viacero príkladov technologických inovácií z celého sveta, napríklad optimalizáciu spotreby energie vďaka umelej inteligencii alebo čistiaci robot so zabudovaným UV svetlom.


Real estate data and ESG reporting - podcast

Ako realitné spoločnosti môžu naplniť svoje ciele o zodpovednom podnikaní? Akú úlohu zohrávajú dáta a digitálna stratégia v dekarbonizácii priemyslu? Ako investovanie do technológií pomáha k úspešnej stratégii udržateľnosti podnikania? Vypočujte si podcast Talking Asset Management with KPMG, v ktorom naši kolegovia z KPMG US odpovedia na tieto a iné kľúčové otázky.


Implementáciu ESG považuje za kľúčové 89 % riaditeľov firiem

Firmy, ktoré môžu dôveryhodne preukázať, že plnia svoje etické, sociálne a environmentálne (ESG) sľuby, získavajú značnú konkurenčnú výhodu.

Prečítajte si najnovšie prieskumy, realizované spoločnosťou KPMG, o tom ako ESG téma ovplyvňuje stratégiu firmy.


Záznam z konferencie Global Real Estate

Spoločnosť KPMG International každoročne organizuje Global Real Estate konferenciu pre viac ako 400 riaditeľov v sektore nehnuteľností.

Pozrite si záznamy z video konferencií na témy ako Dopad pandémie COVID-19 na realitný trh, Ako nové technológie menia buducnosť nehnutelností alebo Stav realitného trhu vo verejnom sektore.


Real Estate Podcast

Vypočujte si náš pravidelný Real Estate podcast, ktorý nahrávame pre lídrov z oblasti nehnuteľností a private equity. Každý mesiac diskutujeme na rôzne aktuálne témy, vrátane globálnych a regionálnych pohľadov, ESG, predpisov, investičných stratégií a mnoho ďalšieho.


Nepremeškajte príležitosti v čase zásadných zmien

Prečítajte si našu nedávnu štúdiu Realizing value in real estate, ktorá reaguje na pandémiu. Okrem podnetných analýz v nej nájdete aj prípadové štúdie z praxe


Ako zlepšiť predpovede pri oceňovaní nehnuteľností

Portfóliá nehnuteľností čelia rastúcej volatilite. Manažéri a investori budú musieť byť oveľa sofistikovanejší v spôsobe, akým predpovedajú budúcnosť na trhu. Pandémia totiž dostala pod tlak mnohé zo základných zásad trhu s nehnuteľnosťami. Ani dnes nikto nevie, aký bude mať pandémia dopad na pracoviská, rezidenčné nehnuteľnosti či rekreačné zariadenia po celom svete.

Prečítajte si podrobnú analýzu s názvom Making better predictions in Real Estate valuations, ktorá sa venuje rôznym aspektom zlepšovania predpovedí pri oceňovaní nehnuteľností.


Čo ukázal prieskum o dátovej stratégii v sektore Real Estate

Prečítajte si výsledky prieskumu KPMG Real Estate Data Strategy Survey: Better data, better decisions, ktorý sumarizuje poznatky viac ako 188 realitných fondov, vlastníkov a prevádzkovateľov nehnuteľností, verejných REITs a vývojárov z celého sveta. Podelili sa s nami o svoje skúsenosti ako pristupujú k dátovej stratégii a ostatným výzvam súčasnosti.

  • 57 % spoločností z Real Estate má formálnu koordinovanú dátovú stratégiu,
  • 34 % respondetov uviedlo, že implementáciu dátovej stratégie urýchlila práca z domu počas pandémie,
  • 75 % respondentov uviedlo, že Excel je ich primárny analytický nástroj a 69 % respondetov pripustilo, že sú od neho až príliš závislí.