close
Share with your friends
fazy realitneho projektu - sluzby

Služby vo fázach realitného projektu

Služby vo fázach realitného projektu

Radi vám pomôžeme vo všetkých fázach realitného projektu, ktorý sa môže týkať napríklad výstavby alebo akvizície nehnuteľnosti.

Fázy realitného projektu:

Iniciácia projektu

 • Investičná a trhová analýza cieľových regiónov, analýza porovnateľnosti
 • Návrh právnej a daňovej štruktúry pre realizáciu investície
 • Asistencia pri príprave podnikateľského plánu, kalkulácii investičných nákladov a predpokladu ziskovosti projektu
 • Inteligentná dynamická cenotvorba
 • Asistencia pri zabezpečení pozemkov z právneho a finančného hľadiska a geodetických údajov

Koncepcia a plánovanie

 • Asistencia pri príprave podnikateľského plánu, kalkulácii investičných nákladov a predpokladu ziskovosti projektu
 • Asistencia pri vypracovaní finančného modelu a analýze dát, previerka pripraveného rozpočtu
 • Asistencia pri založení a registrácii realitnej spoločnosti
 • Asistencia pri zabezpečení financovania projektu s daňovým posúdením jednotlivých alternatív
 • Daňové poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním nákladov a odpisov počas iniciácie a plánovania projektu

Projektový manažment a realizácia

 • Asistencia pri projektovom manažmente
 • Projektové a manažérske poradenstvo
 • Daňové poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním nákladov a odpisov počas realizácie projektu
 •  Vedenie účtovníctva alebo štatutárny audit finančných výkazov
 • Asistencia pri vypracovaní daňových priznaní, transferovej dokumentácie a vedení mzdovej agendy

Umiestnenie na trh

 • Investičné a trhové prieskumy
 • Právne a daňové poradenstvo v súvislosti s prenajímaním alebo predajom nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vypracovaní daňových priznaní, transferovej dokumentácie a vedení mzdovej agendy
 • Zastupovanie spoločnosti pred finančnou správou napríklad pri daňových kontrolách
 • Audit finančných výkazov alebo vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
 • Služby zákazníckej skúsenosti a analýzy dát

Exit

 • Príprava marketingovej dokumentácie v súvislosti s plánovaným predajom
 • Kalkulácia kúpnej ceny, ocenenie majetku alebo obchodného podielu
 • Finančné, právne a daňové poradenstvo pred predajom a pri predaji
 • Finančné, právne a daňové due diligence na strane predávajúceho alebo kupujúceho
 • Asistencia pri obchodných rokovaniach a vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy
 • Asistencia pri prípadnej likvidácii a deregistrácii realitnej spoločnosti

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami