close
Share with your friends

Sektor nehnuteľností

Sektor nehnuteľností

Spoločnosti v sektore nehnuteľností čelia zmenám, ktoré vyvolávajú najmä nové technológie, prísnejšia regulácia a rastúce nároky ich klientov.

Spoločnosti pôsobiace v sektore nehnuteľností čelia dynamickým zmenám ...

Poskytovatelia financovania, investori, majitelia nehnuteľností, nájomníci, obyvatelia a iní užívatelia budov a priestorov neriešia len tradičné otázky ako je efektívnosť z hľadiska nákladov alebo regulačné aspekty realitných projektov. Z aktuálnych trendov a verejnej diskusie sa vyvinuli nové témy ako:

  • Zodpovedné investovanie
  • Zdravie a pohoda v kanceláriách
  • Zákaznícka skúsenosť
  • Udržateľnosť a ochrana životného prostredia
  • Bezpečnosť

V uplynulých desaťročiach sa zmenilo aj vnímanie nehnuteľností – už nie sú brané čisto ako aktívum, ale aj ako služba. Naši profesionáli neustále monitorujú výzvy, ktoré tomuto sektoru prinášajú pohyby na trhu a technologický rozvoj. Ponuku našich služieb preto vieme prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám. Sme súčasťou globálneho tímu KPMG profesionálov a máme odborné znalosti nevyhnutné v akejkoľvek fáze realitného projektu.


Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.