close
Share with your friends

Private Equity

Private Equity

Poradenské služby vo všetkých fázach investícií fondov súkromného kapitálu (private equity).

Poradenské služby vo všetkých fázach investícií fondov súkromného kapitálu.

KPMG Transakčné poradenstvo poskytuje poradenské služby vo všetkých fázach investícií fondov súkromného kapitálu (private equity) – od fundraisingu po realizáciu hodnoty.

Naši odborníci majú rozsiahle znalosti o tom ako funguje odvetvie private equity, poznajú výzvy, ktorým sektor čelí, a zároveň vedia investorom pomôcť identifikovať jedinečné príležitosti na trhu. Každú investíciu od identifikácie až po realizáciu vnímame ako príležitosť pre získanie hodnoty. UVAŽUJEME AKO INVESTOR.


Pomôžeme vám dosiahnuť vaše ciele v rámci všetkých kritických aspektov investičného cyklu private equity:

  • fundraising
  • identifikácia investičných targetov a príležitostí na rast
  • poradenské služby v rámci M&A procesov
  • riadenie portfólia
  • realizácia exitu a hodnoty investície


Poskytujeme komplexné služby jednak na úrovni fondu/správcovskej spoločnosti ako aj na úrovni spoločností v portfóliu:


Pri našej práci využívame inovatívne analytické nástroje a overené procesy na riešenie finančných, prevádzkových a daňových výziev pri realizovaní transakcií, aby fondy a spoločnosti v ich portfóliu uspeli v silnom konkurenčnom prostredí.


Pre viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.