close
Share with your friends

Infraštruktúra

Infraštruktúra

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor pre zvyšovanie zamestnanosti a ekonomický rast ekonomiky Slovenskej republiky

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor pre zvyšovanie zamestnanosti a ekonomický rast ekonomiky Slovenskej republiky.

Infraštruktúra ako aktívum, využívaná na poskytovanie služieb, ktoré podporujú hospodársky rast, sú pre KPMG z pohľadu sektorov nasledovné odvetvia:

  • Doprava (cesty, železnice, letiská, prístavy atď.),
  • Voda (vodárne a kanalizácie, priemyselné využitie vody atď.),
  • Mestá a regióny,
  • Sociálna infraštruktúra (telekomunikácie & broadband, pošta, nemocnice, školy, vládne budovy a stavby atď.),
  • Infraštruktúra nerastných zdrojov (ropa, zemný plyn, bane atď.),
  • Energetika (výroba, preprava a distribúcia)
  • Smart Cities/ Smart Infrastructure
  • Future mobility

Tým, že v našej praxi spájame rad disciplín ako ekonomika, financovanie projektov, projektové riadenie, strategické poradenstvo a dane a účtovníctvo, vieme našim klientom z verejného aj súkromného sektora pomôcť uspieť v celom životnom cykle projektov. Od počiatočných posúdení príležitostí až po dodávku jednotlivých projektov. Prepájame sieť skúsených odborníkov KPMG a globálne osvedčené postupy s lokálnym know-how s cieľom úspešne podporovať našich klientov v každom kroku tohto procesu.


V ktorých oblastiach vie KPMG pomôcť?


Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.