Pandémia naštartovala v sektore financií mnoho trendov.

Digitalizácia, nové regulácie či novovznikajúca konkurencia a blockchain radikálne pretvárajú prostredie, v ktorom podnikajú spoločnosti poskytujúce finančné služby. KPMG na Slovensku dlhodobo pomáha bankám, poisťovniam a správcom investícií vytvárať a implementovať také operačné modely a stratégie, aby dokázali reagovať na aktuálne výzvy trhu.


Balík bankových opatrení 2021: Aký bude mať dopad na európske banky?

S ročným oneskorením vydala Európska komisia návrh na prijatie reformných pravidiel Bazilej IV. Týmto návrhom sa Európa stala prvou jurisdikciou, ktorá predstavila plán zavedenia globálnych reforiem schválených Bazilejskou komisiou. Cieľom opatrení je zvýšiť stabilitu a zjednodušiť tok financií v ekonomike, zatiaľ čo sa Európa spamätáva z pandémie a prechodu na uhlíkovú neutralitu. Európsky balík prijíma väčšinu pravidiel z dohody Bazilej IV, ale prináša aj niekoľko zmien, ktoré s radosťou uvítal európsky bankový priemysel. Balík opatrení musí ešte schváliť Európsky parlament, ale banky by sa už teraz mali chystať na nové opatrenia.

Zabudovanie umelej inteligencie do biznis modelu

Európske banky považujú čím ďalej, tým viac technológie za neodmysliteľné pre ich vývoj do budúcna a Európska centrálna banka s nimi súhlasí. Podľa nej efektívna stratégia digitalizácie vedie k riešeniu aktuálnym výziev v sektore – od meniacich sa preferencií zákazníkov, cez pribúdajúcu konkurenciu v podobe technologických firiem, až po neefektívnosť nákladov a nadmernej kapacity. Banky by sa však mali pripraviť, že aktivity dohľadu zamerané na stratégie digitalizácie budú v roku 2022 narastať, vrátane benchmarkingu a inšpekcií zameraných na governance, zdroje, zručnosti a riadenie rizík priamo v sídle spoločnosti.

Priemerná výška úverov na komerčné nehnuteľnosti u nás je 7 - 18 miliónov eur

Investície bánk do nehnuteľností medziročne zaznamenali v regióne strednej a východnej Európy (CEE) pokles o 22 %. Na Slovensku však objem investícií stúpol a rast bol najrýchlejší v regióne. Zatiaľ čo minulý rok boli v regióne najobľúbenejším segmentom na financovanie priemyselné a logistické parky, aktuálne je to rezidenčná výstavba. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania KPMG štúdie Property Lending Barometer 2021.

Len tretina z globálnych spoločností je pripravená na nové kybernetické riziká

Kvôli pandémii a zvýšenému dopytu po digitálnych riešeniach stúpa počet kybernetických útokov. Špecialisti IT auditu považujú hrozby pre kybernetickú bezpečnosť za najpodstatnejšie spomedzi rizík. Až 73 % z nich stále hľadá do svojho tímu nových profesionálov na bezpečnosť. Spoločnosti investujú najmä do vzdelávania svojich špecialistov, ale aj do vyspelých technológií, čo potvrdilo šesť z desiatich respondentov prieskumu v rámci globálnej štúdie Global IT Internal Audit Outlook.

Európska centrálna banka: digitálne euro na prvom mieste

V júli tohto roka Rada guvernérov Európskej centrálnej banky potvrdila, že spúšťa výskumnú fázu projektu digitálneho eura. Výskumná fáza má trvať 24 mesiacov a zapoja sa do nej všetky relevantné zainteresované osoby naprieč Európou. Prebiehajúca inovácia prinesie nove možnosti a úloha komerčných bánk by sa mohla zmeniť. Proaktívny prístup na oboch stranách by ale mohol zaistiť, aby všetci využili túto príležitosť. 

Klimatické záťažové testy 2022 od Centrálnej Európskej banky sa už blížia

Európske banky sotva ukončili diskusiu s dohľadnými orgánmi o výsledkoch celoúnijových záťažových testoch a už sa musia pripravovať na budúcoročné záťažové testy. Tie budú tentokrát zamerané na klimatické riziká a prinesú nové výzvy, najmä čo sa týka spracovávania dát. Tak ako v minulom roku testy sa začnú v marci a výsledky budú zverejnené v júli 2022. 

Európski regulátori sa zameriavajú na problémové úvery

Aj keď dopad pandémie na kvalitu bankových aktív nebol taký silný ako sa očakávalo, regulátori Európskej únie sa stále obávajú novej vlny problémových úverov. V decembri 2020 preto Európska komisia vydala akčný plán na zamedzenie nesplácaných úverov, ktoré by vznikli následkom pandémie COVID-19. Plán zahŕňa veľké množstvo strategických podnetov, ktoré by mali byť implementované na európskom leveli. Jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa plán zameriava je sekundárny trh s nesplácanými úvermi.

Európske podniky môžu vďaka implementácii ESG stratégie získať vysoké finančné prostriedky

Európska únia zavádza najväčší stimulačný balíček vo svojej histórii. V rozpočte na roky 2021 - 2027 vyčlenila pre nástroj „NextGenerationEU“ spolu 750 miliard eur. V najbližších rokoch budú môcť spoločnosti čerpať obzvlášť vysoké finančné prostriedky na investície do udržateľnosti, ekológie a digitalizácie.

Finančné technológie zaznamenali rekordný záujem investorov

Globálne investície do technologických riešení v oblasti finančných služieb (fintech) dosiahli v prvom polroku 2021 rekordnú úroveň. Za prvých šesť mesiacov tohto roka už dosiahli 83,5 miliardy eur. Najväčšie investície smerovali najmä do fintechov, ktoré sa zameriavajú na správu majetku, pomoc s finančnou reguláciou, kryptomeny alebo kybernetickú bezpečnosť.

V roku 2019 bolo až 40 % bankových inštitúcií cieľom najmenej jedného úspešného kybernetického útoku

Európska centrálna banka (ECB) po druhýkrát zverejnila výsledky svojho každoročného prieskumu. Z prieskumu vyplýva, že riadenie kvality dát zostáva opäť najhoršie hodnotenou oblasťou a je to tiež oblasť s najvyšším podielom opatrení, ktoré sa neimplementovali. Náklady na cloudové služby sa takmer zdvojnásobili, narástli z 0,81 na 1,56 miliardy eur.

Prieskum medzi CEO vo finančnom sektore

Top manažéri v sektore Finančných servisov veria, že aj napriek prebiehajúcim zmenám a neistote z budúcnosti majú všetko pre to, aby mohli napredovať. Nerobia si ilúzie, že život sa vráti tak skoro do „normálu.“

Podľa posledného prieskumu KPMG International iba tretina opýtaných očakáva návrat do starých koľají pred koncom roka 2021. Top manažéri považujú aktuálnu transformáciu za nevyhnutnú na oživenie businessu a 57% z nich plánuje investovať viac do customer-centric technológií.

Klíma, životné prostredie a ESG: Najvyšší čas konať

Klimatické zmeny a iné environmentálne problémy sa stali dôležitou politickou, ekonomickou a sociálnou témou. ECB sprísňuje svoje očakávania, a preto rok 2021 bude pre banky kľúčový.

Banky musia už teraz zahrnúť ESG faktory do svojej stratégie a rizikového manažmentu, aby o rok uspeli v záťažovom teste zameranom na klimatické riziká.

Digitálne euro: digitalizácia bankového sektora sa stupňuje

Udalosti posledného roka a vzrast kryptomien urýchľujú digitalizáciu monetárneho systému. ECB zvažuje vytvorenie digitálneho eura.

Takáto zmena by priniesla množstvo výziev a výhod. Inštitúcie ale musia dávať pozor na novovznikajúce riziká a uistiť sa, či sú pripravené splniť meniace sa požiadavky dozorcov.

Ako pandémia urýchlila digitálne finančné služby

Ak aj vaša spoločnosť čelí výzve, ako uchopiť digitálnu stratégiu v novej ére a radi by ste sa dozvedeli, ako k tomu pristupujú vo svete, prečítajte si našu najnovšiu štúdiu Accelerating digital finance. 

Sektor finančných služieb v najnovšom CX prieskume

Finančné služby sa v hodnotení zákazníckej skúsenosti pohybujú tesne nad priemerom celého trhu. Minulý rok sa na prvých troch pozíciách umiestnili dve banky a jedna poisťovňa, avšak tento rok patria všetky prvé tri priečky poisťovniam.

Stiahnite si CX štúdiu 2020 | Nová éra zákazníckej skúsenosti >

Ekonomické oživenie po pandémii | KPMG Global Economic Outlook

Hoci už máme vakcínu na nový koronavírus COVID-19, ekonomické oživenie svetových trhov zostávať byť stále neisté. Našli zahraniční kolegovia vám v publikácii ponúkajú pohľady a perspektívy, ktoré vám môžu pomôcť lepšie pochopili, ako bude vyzerať krátkodobá budúcnosť.